Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE: Pravo na besplatne akcije imalo je 4,8 miliona građana Srbije. Oko polovine građana je svoje akcije prodalo, ostali imaju pravo na dividendu. Lica koja od 2012. godine nisu podizala svoje dividende na računu imaju 2.619,36 dinara


Ako od 2012. godine do danas niste podizali svoje dividende na ime besplatno dobijenih akcija, na svom računu imate tačno 2.619,36 dinara. Ovo se ne odnosi na one građane koji su svoje akcije prodali, čime su pravo na "parče profita" preneli na nove vlasnike ovih hartija.

Pravo na besplatne akcije imalo je 4,8 miliona građana Srbije. Oko polovine njih je svoje akcije prodalo, dok ostatak ima pravo na dividendu. To su svi oni akcionari koji poseduju akcije na takozvani "dan dividende" koji utvrdi konkretna kompanija, bilo da je reč o Aerodromu, NIS-u, ili "Telekomu Srbije". Do sada uplaćivani novac na ime dividendi građani mogu da podignu u Poštanskoj štedionici ili u banci gde imaju otvoreni račun.

- Građanima čiji su računi u drugim bankama zatvoreni, uplaćena dividenda je vraćena Poštanskoj štedionici i ta uplata je evidentirana na novčanim računima građana za besplatne akcije - objašnjavaju u Poštanskoj štedionici.

Protekle nedelje akcionarima je uplaćen deo profita Aerodroma "Nikola Tesla" - 12,48 dinara po dodeljenoj akciji. Na taj iznos imali su pravo svi koji su posedovali akcije Aerodroma na dan 31. decembar 2016. godine. Ove godine je već bila podeljena jedna dividenda Aerodroma, u vrednosti od 35,10 dinara po akciji.

Deo profita u 2017.godini podelio je i NIS - 20,96 dinara po akciji, što za paket od pet akcija koliko je deljeno čini 104,81 dinar po akcionaru. I "Telekom Srbija" je isplatio ove godine udeo u dobiti svojim akcionarima - 35,10 dinara po hartiji. Tako je građanima koji su besplatno dobili po 31 akciju ovog preduzeća pripalo čisto 362,76 dinara na ime profita.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. K, 18.09.2017.
Naslov: Redakcija