Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA: Prva zaštita pred Višim sudom u Pirotu


Viši sud u Pirotu obustavio je privremenom merom odmazdu nad D. M. pošto joj je direktor Doma zdravlja u Babušnici, gde je zaposlena, smanjio platu jer je zatražila javno dostupne podatke o radu svojih kolega. Advokat Bratislav Todorović iz pravnog tima Pištaljke zastupao je D. M. pred sudom.

Medicinska sestra Doma zdravlja "Dr Jovan Ristić" u Babušnici D. M. posumnjala je da se u njenoj ustanovi krše propisi tako što se lažiraju radne liste i selektivno isplaćuju zarade zaposlenima. Ona je uočila da se pojedinim radnicima dopisuju radni sati i da neke njene kolege rade na fiktivnim radnim mestima. Zbog toga je Domu zdravlja uputila zahtev za informacije od javnog značaja i tražila da joj se dostave radne liste i raspored rada svih medicinskih sestara i tehničara. Umesto traženih podataka dobila je rešenje o umanjenju plate za 20 odsto zbog navodne povrede radne obaveze.

Iako je njen zahtev odbijen, D. M. je naknadno došla do saznanja da se radne liste lažiraju, da dvoje njenih kolega nemaju adekvatne licence, kao i da se jednoj medicinskoj sestri isplaćuje puna zarada iako ne radi puno radno vreme. Ove i druge nezakonitosti koje je uočila dostavila je javnom tužilaštvu u Pirotu u vidu krivične prijave protiv odgovornih u Domu zdravlja u Babušnici.

Osnovnom sudu u Pirotu podnela je tužbu radi ocene zakonitosti i poništaja rešenja o novčanom kažnjavanju. Medicinska sestra D. M. tražila je od Doma zdravlja i sopstvene radne liste, raspored rada i platne listiće. Dobila ih je tek kada su joj oni zatrebali da povede spor pred sudom. Uvidom u dostavljena dokumenta D. M. je utvrdila da fotokopija njenog ugovora o radu sadrži falsifikovan potpis. Drugi ugovor bio je nepotpisan. Osnovnom javnom tužilaštvu podnela je krivičnu prijavu zbog falsifikovanja službene isprave. U vezi sa tim bila je saslušana u pirotskoj policiji.

Ukazivanje na nezakonitosti vrlo brzo je dovelo do odmazde, pa je direktor Doma zdravlja dr kaznio D. M. pod izgovorom da je prekršila radnu obavezu jer nije otišla u pratnju hitnog slučaja. Međutim, kako je na sudu izjavila uzbunjivač D. M., tog dana ona je radila na šalteru i nije ni znala da je primljen hitan slučaj. U pratnju pacijenta je trebalo da idu lekar i medicinska sestra koji su ga primili i koji znaju njegovu dijagnozu, a ne ona., To je bila ustaljena praksa u Domu zdravlja ustanovljena radi bezbednosti pacijenata, objasnila je pred sudom D. M..

Zbog nepravednog kažnjavanja umanjenjem plate D. M. je doživela stres, te je od medicine rada upućena na bolovanje. Odmazda nad uzbunjivačem, međutim, nastavljena je i nakon toga. Direktor Doma zdravnja u Babušnici slao je u dva navrata u kratkom roku D. M. pred Komisiju Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja na procenu radne sposobnosti. Komisija je u oba slučaja potvrdila da je D. M. opravdano na bolovanju.

Ovo je inače prvi postupak koji se pred Višim sudom u Pirotu vodio po Zakonu o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014). Sudija Marina Rajković je hitno, u duhu Zakona, istog dana kada je završena glavna rasprava donela rešenje o privremenoj meri.

Advokat Bratislav Todorović iz pravnog tima Pištaljke, koji je zastupao D.M., istakao je da nije reč o procentima i novcu, već da sam čin nepravednog kažnjavanja predstavlja odmazdu prema uzbunjivaču.

Medicinska sestra D.M. tokom svoje karijere nije bila kažnjavana, već naprotiv, nagrađivana. U nepriliku je došla tek kada je u skladu sa zakonom zatražila javno dostupne podatke o radnim listama svojih kolega jer je posumnjala da se budžetu ustanove u kojoj radi nanosi šteta. Podatke koje uprava Doma zdravlja u Babušnici pokušava da sakrije uzbunjivač D.M. će pokušati da dobije preko Poverenika za informacije od javnog značaja kome je uputila žalbu.

Izvor: Vebsajt Pištaljka, Novak Grujić, 17.09.2017.
Naslov: Redakcija