Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORTAL ZA NADZOR NAD JAVNIM FINANSIJAMA: Održana konsultativna radionica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Izvršnog odbora GOPAC o drugoj fazi izrade portala


Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine Republike Srbije i Izvršni odbor GOPAC (Globalna organizacija parlamentaraca za borbu protiv korupcije) u Srbiji održali su 15. i 16. septembra 2017. godine zajedničku konsultativnu radionicu na temu: Portal za nadzor nad javnim finansijama: modaliteti pristupa, domeni i rad na drugoj fazi izrade portala.

Radionica je narodnim poslanicima omogućila da, kroz prezentacije Ministarstva finansija, Uprave za trezor, predstavnika Službe Narodne skupštine i Informatike a.d, utvrde potrebe za redefinisanjem okvira i razvoja druge faze Portala. Članovima Odbora je omogućeno da rade direktno na Portalu za nadzor na javnim finansijama i uvide sve mogućnosti ovog važnog softverskog alata koji je Narodna skupština razvila uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Projekt Portal za nadzor nad javnim finansijama je započeo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na osnovu Memoranduma o saradnji i Protokola o preuzimanju podataka zaključenih sa Ministarstvom finansija, a usmeren je na stvaranje uslova za jačanje kontrolne funkcije i javnosti u radu Narodne skupštine, veće uključivanje građana u zakonodavni proces i uspostavljanje dvosmerne komunikacije narodnih poslanika sa građanima i civilnim društvom u cilju praćenja i kontrole trošenja javnih sredstava. Inicijalna zamisao u vezi sa uvođenjem Portala za nadzor nad javnim finansijama bila je da se narodnim poslanicima pruži mogućnost da vrše preglede različitih izvora podataka o korišćenju javnih sredstava, njihovo uparivanje i, na osnovu određene pripreme i organizacije podataka, dobijanje funkcionalnih izveštaja i unakrsnog prikaza podataka o trošenju sredstava iz budžeta Republike Srbije, s obzirom na to da, do uvođenja Portala, nisu imali direktan pristup tim podacima. Uvođenjem Portala za nadzor nad javnim finansijama Narodna skupština se svrstala u malu grupu nacionalnih parlamenata koji na sličan način vrše nadzor nad trošenjem javnih finansija.

Na radionici je zaključeno da će se nastaviti rad na razvoju ovog portala, najpre kroz redefinisanje Protokola o razmeni podataka sa Ministarstvom finansija radi unapređenja i ažuriranja ovog softverskog alata, a zatim i kroz njegovo dalje razvijanje, kao i da će se pratiti rad i drugih zemalja na ovakvim projektima. Planirane su dodatne radionice i obuke narodnih poslanika, kao i regionalno predstavljanje Portala parlamentima regiona od strane Nacionalnog ogranka GOPAC radi širenja dobre prakse koju je uvela Narodna skupština Republike Srbije.

Ovo je značajan korak napred i predstavlja konkretan doprinos ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja (SDG), konkretno Cilja 16.6. koji promoviše efektivne i otvorene institucije.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 18.09.2017.
Naslov: Redakcija