Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MINISTARSTVO PRAVDE: TOKOM JESENI 2016. GODINE OčEKUJE SE IZBOR JAVNIH TUžILACA I TUžIOCA ZA RATNE ZLOčINE, USVAJANJE NOVIH ZAKONA, POOšTRAVANJE KAZNI ZA MNOGA KRIVIčNA DELA, MEđU KOJIMA SU ONA KOJA SE ODNOSE NA POLNE SLOBODE I NEDOZVOLJENO DRžANJE ORUžJA


Srpsko pravosuđe čeka burna jesen. Biće izabran tužilac za ratne zločine, usvojeni novi zakoni i pooštrene kazne za mnoga krivična dela, među kojima su ona koja se odnose na polne slobode i nedozvoljeno držanje oružja.

Ministarka pravde, Nela Kuburović, očekuje da će javni tužioci i tužilac za ratne zločine biti izabrani na prvoj sednici redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.

"Tim pre što su brojne aktivnosti iz Akcionog plana vezane upravo za sprovođenje Strategije procesuiranja ratnih zločina i što smo u izvesnom zaostatku u njegovom sprovođenju, jer tužilac za ratne zločine nije izabran. Kad je u pitanju izbor 33 javna tužioca, verujem da će se istovremeno sa predlogom kandidata za tužioca za ratne zločine i taj predlog naći pred narodnim poslanicima", precizirala je ministarka.

Kada je reč o kaznenoj politici ministarka navodi da Ministarstvo vodi evidenciju kaznene politike u Srbiji. Svake godine sudovi dostavljaju podatke o broju osuđenih i vrsti izrečene sankcije za svako krivično delo. Na osnovu tih parametara Ministarstvo prati da li je kaznena politika blaga, i u okviru kojih krivičnih dela, kao i gde je politika pooštrena u odnosu na raniji period.

Konkretno, uočeno je da kod krivičnih dela protiv polne slobode sudovi izriču relativno blage kazne, pa čak i da je bilo uslovnih osuda. S obzirom na to o kakvoj je vrsti krivičnih dela reč, Ministarstvo je odlučilo da, pored uvođenja novih krivičnih dela protiv polne slobode, pooštri i kazne, odnosno podigne donje granice, kako ne bismo imali uslovne osude za ovakvu vrstu dela. Takođe, nastojali su da pooštre kazne i za nezakonito oružje, imajući u vidu da se veliki broj krivičnih dela u okviru porodičnog nasilja počini upravo ilegalnim oružjem, a s druge strane, da Krivični zakonik ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) usklade sa Zakonom o oružju i municiji ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015).

Kad je u pitanju oblast borbe protiv korupcije i kriminala, u Narodnoj skupštini bi trebalo da se nađu i izmene i dopune Krivičnog zakonika i novi Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije. Oni će uvesti novinu u postupanju i radu tužilaštava i sudova. Predviđeno je da, pored Tužilaštva za organizovani kriminal, pri višim tužilaštvima u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Beogradu budu formirana četiri posebna odeljenja, koja će se baviti krivičnim delima sa koruptivnim elementima. Takođe, u Narodnoj skupštini bi trebalo da se nađu i izmene Krivičnog zakonika, koje prate Zakon o sprečavanju porodičnog nasilja, zatim novi Zakon o Agenciji za borbu korupcije, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, kao i Zakon o poreklu imovine.

Ministarka navodi da Akcioni plan za Poglavlje 23 sadrži veliki broj mera koje srpsko pravosuđe treba da ispuni u narednom periodu. Naša zemlja obavezala se na izmenu mnogih zakona u cilju skraćivanja dužine trajanja sudskih postupaka, njihovog ubrzanja, ujednačavanja sudske prakse i podizanja pravne predvidivosti. Jedna od mera koja je previđena u tom smislu jeste i izmena Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava ("Sl. glasnik RS", br. 101/2013) i uvođenje jednog apelacionog suda za teritoriju čitave zemlje. Ovo iz razloga da se ubuduće ne bi događalo da na području četiri apelacije u istim slučajevima imamo različite odluke.

Akcionim planom za Poglavlje 23 predviđene su izmene Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) u delu koji se odnosi na jačanje nezavisnosti pravosuđa kroz izmene načina izbora sudija i tužilaca i sastava članova VSS i DVT. "Komisija za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa uradila je analizu ustavnog okvira i odredaba koje se tiču pravosuđa, što će svakako poslužiti kao osnova kada dođemo u samu fazu izmena", precizirala je ministarka.

Izvor: Vebsajt Politika, Miroslava Derikonjić, 17.09.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija