Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: PREDVIđENO JE DA FUNKCIONERI VIšE NEćE MOćI DA VRšE NEKOLIKO JAVNIH FUNKCIJA NA OSNOVU SAGLASNOSTI AGENCIJE šTO ZNAčI DA NEćE IMATI PRAVO DA PODNOSE ZAHTEV OSIM AKO JE REč O ZAKONOM PREDVIđENOJ FUNKCIJI ILI NEPOSREDNO BIRANIM PREDSTAVNICIMA


Prema zvaničnom registru Srbija ima tačno 28.426 javnih funkcionera, s tim što javnih funkcija ima više. Koliko je među njima onih koji imaju duple funkcije - evidencija o tome ne postoji.

Iako se ovim Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US - dalje: Zakon) ne krši, ne znači da je dobar. Kako kažu u Agenciji, u toku je priprema novog zakona čija će glavna promena biti jedan čovek - jedna funkcija.

Jednom funkcioneru opštine Zemun moglo bi da pozavidi oko 700.000 nezaposlenih u Srbiji, jer za razliku od njih koji nemaju nijedan posao, on ima dva, a hteo bi i treći. Pre dva meseca dobio je saglasnost skupštinskog odbora za drugu javnu funkciju, a pre nekoliko dana i za treću.

Samo jedan glas protiv, za predsednika odbora znak je da taj jedan, kako kaže, očito ne zna da je dužnost odbora da razmotri svaki zahtev za drugu funkciju i da mišljenje, ali da konačnu odluku donosi Agencija za borbu protiv korupcije.

"Prosto to je deo procedure koja je propisana Zakonom što nažalost pojedini poslanici izgleda ili ne znaju ili znaju, ali pokušavaju u javnosti da stvore utisak kako administrativni odbor radi nešto suprotno Zakonu", kaže predsednik ovog skupštinskog odbora.

I to je tačno, jer duple funkcije nisu krivično delo, ali jesu predvorje korupcije.

"Nije osnovni i jedini kriterijum da li se po osnovu te druge funkcije dobija novac. Funkcija sama po sebi ne donosi samo naknadu za vršenje određene javne funkcije, nego i određenu moć i određeni status. Dakle, bitno je da li ima odnosa zavisnosti, nadzora i kontrole, a ne samo da li se prima naknada", naglašava Vladan Joksimović iz Agencije za borbu protiv korupcije.

To što su duple funkcije u skladu sa Zakonom, znači da je zakon loš. Zato je radna grupa izradila novi Nacrt zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije koji će se uskoro naći i pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

"U budućnosti Agencija više neće biti u mogućnosti da ima diskreciona ovlašćenja da daje ili ne daje saglasnost, već će važiti pravilo "jedan čovek - jedna funkcija", osim ako je Zakonom obavezan da vrši više javnih funkcija", navodi Joksimović.

Kada novi Zakon bude stupio na snagu, pomenuti funkcioner iz Zemuna, iza čijeg se imena u registru Agencije za borbu protiv korupcije niže čak 9 funkcija, od kojih šest više nisu aktivne, platu će primati samo po osnovu jedne.

Izvor: Vebsajt N1, Maja Nikolić, 17.09.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija