Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU: Digitalna transformacija dokumenata kao ključni faktor u rastu bilo koje organizacije


Srbija je napravila veliki pomak pri donošenju Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017), kao i pratećim podzakonskim akatima na kojima se još uvek aktivno radi da bi se domaće zakonodavstvo uskladilo sa evropskim regulativama i standardima. Sve navedeno vodi ka sigurnom elektronskom poslovanju, boljoj komunikaciji kako unutar kompanije, tako i sa spoljnim subjektiima. Sa definisanim pravnim okvirom organizacije trebaju postati nosioci inicijative i preuzeti konkretne korake u svom digitalnom putu.

Digitalnom transformacijom papirni dokument se zamenjuje elektronskim, a fizički procesi zamenjuju digitalnim i automatizovanim. U skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu  i njegovim podzakonskim aktima, digitalno potpisan dokument ima istu pravnu važnost kao i papirni dokument. Ovim je omogućeno kompanijama da svaki dokument koji je digitalno potpisan, bilo za interne potrebe ili za komunikaciju sa partnerima/klijentima, se smatra originalnim elektronskim dokumentom. 

Digitalna transformacija je nesumnjivo ključni faktor u rastu bilo koje organizacije, nevezano od industrijske vertikale kojoj pripada, veličine, prometa ili regiona na kome posluje. Ukoliko želite da ste konkuretni, efikasni i uvek korak ispred konkurencije, veliki deo planiranja i strategije se posvećuje digitalizaciji poslovanja. Ono što možda ostaje nejasno su konkretni koraci i smernice koje organizacija treba da preduzme da bi se uspešno digitalizovala. 

Pogledajmo, prvo, način trenutnog poslovanja u odnosu na ono što želimo da postignemo, tj. gde želimo da budemo. Svaka organizacija ima određeni broj poslovnih procesa koji podrazumeva razmenu dokumenata. Ona može biti interna (unutar same organizacije) ili eksterna (između organizacije i njenih klijenata/kupaca). Razmena dokumenata (odobrenja, odluka, ugovora) je uglavnom fizičke prirode, gde svaki proces zavisi od od lokacije i prisustva odgovornih lica. Dodatno komplikovanje procesa se dešava prilikom kreiranja dokumenata od strane različitih organizacionih jedinica, distibucije kroz više tačaka, vraćanjem na korekcije, da ne spominjemo i mogućnost da dokument ostane “zakopan” i izgubi trag.

U evropskim zemljama, vizionarske kompanije na krilima digitalizacije već godinama ostvaruju svoje ciljeve – veći profit i bolji konkurentski položaj na tržištu, pa je logično ugledati se na njihov model i iskustva. Evropski standardi i zakoni omogućili su organizacijama da koriste digitalni potpis, verifikaciju, elektronsku identifikaciju, kolaboraciju, digitalnu arhivu... EIDAS regulativa (Electronic Identification Authentication and Trust Services) postala je obaveza ali i ključna prekretnica za inteoperabilnosti, sigurno online poslovanje i digitalnu kolaboraciju. 

Izvor: Blic, Izvod iz vesti, 19.08.2019.
Naslov: Redakcija