Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA: Izbori za nacionalne savete raspisani za 4. novembar 2018. godine


Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić raspisao je izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina za 4. novembar 2018. godine.

Članove za nacionalne savete 2018. godine biraju 22 manjinske zajednice, od toga 18 nacionalnih manjina je ispunilo uslov za neposredne izbore (albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipćanska, mađarska, nemačka, poljska, romska, rumunska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska, češka), a četiri za izbore putem elektronske skupštine (makedonska, hrvatska, crnogorska i ruska).

Rok za predaju lista za neposredne izbore je 15 dana pre održavanja neposrednih izbora, odnosno 30 dana pre održavanja izbora putem elektronske skupštine.

"Nakon četiri godine raspisujemo redovne izbore za nacionalne savete kao tela koja su veoma značajna za očuvanje tradicije, kulture, upotrebe jezika i pisma. Po preseku stanja 15. avgusta skoro 475.000 naših građana je upisano u poseban birački spisak", rekao je Ružić.

Ministar je još jednom pozvao sve građane pripadnike manjina koji žive u Srbiji da iskoriste biračko pravo i da se upišu u poseban birački spisak.

"U proteklom periodu radili smo u sinergiji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina u traženju najboljih rešenja za ostvarivanje njihovih prava. Naša država danas jeste dobar i međunarodne pažnje vredan primer države koja je ljudska i manjinska prava podigla do nivoa najviših međunarodnih standarda. Na tu činjenicu, kao i na činjenicu da u našoj Srbiji živi 13% pripadnika nacionalnih manjina treba da budemo veoma ponosni", istakao je ministar.

Redovni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održavaju se na četiri godine.

Nacionalni savet ima najmanje 15, a najviše 35 članova. U slučaju nacionalne manjine čiji je broj prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva manji od 10.000 lica, nacionalni savet broji 15 članova, odnosno 35 ukoliko je broj veći od 100.000 lica. Savet može imati i 19, 23 i 29 članova u zavisnosti od rezultata sa popisa stanovništva.

Izvor: Vebsajt Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, 17.08.2018.
Naslov: Redakcija