Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SISTEM PLATNIH RAZREDA OD 1. JANUARA 2019. GODINE: Šest kriterijuma za određivanje visine zarade u javnim službama. Raspon koeficijenata za obračun plata od 1,11 do 8,35


Novi platni razredi trebalo bi da budu uvedeni od 1. januara 2019. godine, a ministar uprave i lokalne samouprave Branko Ružić objašnjava da će visina plata u javnim službama zavisiti od šest kriterijuma - složenosti posla, kompetentnosti, odgovornosti, autonomije u poslu, komunikacije i uslova rada. Koeficijenti po kojima će se ubuduće obračunavati plate zaposlenih u javnom sektoru biće poznati krajem septembra.

Kada je reč o rasponu platnih grupa, Ružić kaže da je utvrđeno 13 platnih grupa: u grupi od jedan do četiri osnovna i srednjoškolska sprema, 5 i 6 - viša, od sedam do 11 visoka školska sprema, a od 11 do 13 - rukovodeći poslovi koji zahtevaju donošenje strateških odluka, odgovornost za obavljanje delatnosti, donošenje finansijskih odluka i upravljanje velikim sistemima.

Raspon koeficijenata za obračun plata biće od 1,11 do 8,35.

Upitan da li će biti i slučajeva da se platnim razredima nekome i smanji plata, ministar kaže da Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 108/2016 i 113/2017), kao i već usvojeni posebni zakoni kojima se uređuju plate u pojedinačnim delovima javnog sektora, naprotiv, sadrže odredbe kojima se štiti materijalni položaj zaposlenih.

Objašnjava da je predviđeno zadržavanje nivoa zatečene plate, ukoliko bi plata po novom sistemu izuzetno bila niža od zatečene, što se, ističe, inače ne očekuje.

- Dakle, zadržavamo zatečene plate, dok ih zaposleni sa nižim platama ne sustignu - dodaje ministar Ružić.

On posebno ističe da povećanje plata koje se najavljuje u poslednje vreme nije ni u kakvoj vezi sa reformom sistema plata, već sa odličnim rezultatima fiskalne konsolidacije i racionalnim upravljanjem javnim finansijama.

Navodi da se u ovom trenutku ne može govoriti o procentima za povećanje plata lekara, nastavnika i ostalih zaposlenih u javnim službama, te da će konkretnije informacije biti poznate do kraja ove godine kada se budu sagledali svi finansijski efekti prelaska na nov sistem plata u javnom sektoru.

- O procentualnom povećanju plate razgovaraće se u okviru Ministarstva finansija, odnosno u Vladi, kao i u okviru naredne posete predstavnika MMF-a. U svakom slučaju, povećanje plata neće ugroziti do sada ostvarene rezultate u konsolidaciji budžeta Srbije i svakako će biti u okviru raspoložive mase sredstava za ove namene u republičkom budžetu - kaže Ružić.

Na pitanje kada će se urediti plate funkcionera, koje su, takođe, u medijima već "sračunate", Ružić je rekao da one nisu prioritet u reformi sistema plata u ovom momentu.

- Budući da sada uređujemo sistem za najveći deo javnih službenika, oko 470. 000 ljudi, kao i da govorimo o ljudima koji se svakodnevno staraju o našem zdravlju, obrazovanju i da je u fokusu vlade nivo njihovih plata, plate funkcionera ostavljamo za kraj reforme, verovatno do kraja iduće godine - navodi Ružić.

Na pitanje da li se reforma odnosi i na javna preduzeća, Ružić je rekao da ona nisu obuhvaćena definicijom javnog sektora iz Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, pa se samim tim ne utvrđuje jedinstven sistem koeficijenata za javna preduzeća.

- Javna preduzeća posluju po tržišnim, odnosno korporativnim uslovima i ostvaruju svoje prihode na tržištu, te iz tih razloga nisu obuhvaćena reformom sistema plata u javnom sektoru - rekao je Ružić.

Ministar ističe da će uvođenje platnih razreda, koje bi trebalo da usledi do kraja godine, svakako omogućiti da se konačno privede kraju reforma plata u javnom sektoru, s ciljem - ista plata za jednak posao.

Reformom se, kaže, stvaraju uslovi za uspostavljanje ujednačenog i finansijski održivog sistema finansiranja plata u celom javnom sektoru.

Katalogom radnih mesta popisani su svi poslovi u javnim službama i sa preko 2. 000 grupisani na oko 870 radnih mesta.

Registar, objašnjava ministar, daje tipičan opis poslova koji se na njemu obavljaju, kao i zahteva za obavljanje poslova i zadataka na odgovarajućem radnom mestu, poput nivoa obrazovanja, znanja, radnog iskustva, posebni uslovi rada, a ustanovama se ostavlja da ih detaljnije urede, u skladu sa potrebama i organizacijom rada.

- Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastavlja sa koordinacijom poslova na izradi drugih, posebnih, kataloga, a u ovom momentu se sprovode javne konsultacije za donošenje kataloga za nameštenička radna mesta u državnim organima, autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave, koji će biti deo opšteg Kataloga kojim se utvrđuju radna mesta podrške, odnosno pomoćno-tehničkih poslova - zaključio je Ružić.

Izvor: Vebsajt Blic, 18.08.2018.
Naslov: Redakcija