Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU PRIJAVE UGOVORA O MEĐUPOVEZIVANJU NA MEĐUNARODNOM NIVOU: 9. SEPTEMBAR 2014.ODINE ZAVRšETAK JAVNIH KONSULTACIJA


U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010), Republička agencija za elektronske komunikacije poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o sadržini i načinu prijave ugovora o međupovezivanju na međunarodnom nivou.

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Višnjićeva 8, 11000 Beograd

Faks: 011 3242 838

E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:

Tatjana Cvetković

Telefon: 011 2026 983

E-mail: tatjana.cvetkovic@ratel.rs

Raspored aktivnosti

19. avgust 2014.

Objavljivanje nacrta Pravilnika o sadržini i načinu prijave ugovora o međupovezivanju na međunarodnom nivou na sajtu Agencije.

20. avgust 2014.godine Početak javnih konsultacija.

9. septembar 2014.odine Završetak javnih konsultacija.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Agencije, izuzev aneksa sa poverljivim podacima.

Nacrt Pravilnika o sadržini i načinu prijave ugovora o međupovezivanju na međunarodnom nivou (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, 19.8.2014