Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU NASILЈA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA: Mišljenјe Poverenice za zaštitu ravnopravnosti na Nacrt zakona


Ministarstvo unutrašnjih poslova je dopisom broj 5634/18-4 od 14.6.2018. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilјa i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, radi davanja mišlјenja.

Postupajući po ovom dopisu, Poverenica daje mišlјenje na Nacrt zakona, u skladu sa nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Analizom teksta Nacrta zakona, uočeno je da su navedene reči u muškom rodu (npr. ministar, organizator, građanin, gledalac, preduzetnik), kao generički neutralni termini i za muški i ženski rod, čime se narušava princip ravnopravnosti polova. Poverenik predlaže da se u Nacrt zakona unese i odredba prema kojoj svi pojmovi koji se koriste u tom zakonu u muškom rodu obuhvataju iste pojmove u ženskom rodu. Upotreba jezika, u kojem se prisustvo, jednak status i uloge žena i muškaraca u društvu ravnopravno odražavaju i tretiraju sa jednakom vrednošću i dostojanstvom, suštinski je aspekt rodne ravnopravnosti i od značaja je za postizanje faktičke ravnopravnosti polova, što je propisano i u međunarodnim dokumentima koji se odnose na nediskriminatornu upotrebu jezika, kao što su Plan za korigovanje sadašnje neravnoteže između muškaraca i žena u političkom životu Međuparlamentarne unije i Preporuke Odbora ministara o eliminisanju seksizma u jeziku R (90)4.

Izvor: Vebsajt Poverenice, 18.07.2018.
Naslov: Redakcija