Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: Ministrima bez portfelja određena zaduženja


Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić potpisala je odluke kojima se ministrima bez portfelja određuju zaduženja, objavljeno je 14. jula 2017. godine.

Prema odlukama, donetim na osnovu člana 12, stav 2. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014) i člana 4. stav 2. Poslovnika Vlade ("Sl. glasnik RS", br. 61/2006 - prečišćen tekst, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011, 37/2011, 30/2013 i 76/2014), ministarka bez portfelja Slavica Đukić Dejanović biće zadužena da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti demografske i populacione politike, a naročito za razvoj i primenu posebnih programa demografske politike u oblastima na teritoriji Srbije sa niskom stopom nataliteta.

Đukić Dejanović biće zadužena da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti politike nataliteta, kvaliteta života i produžetka života, reproduktivnog zdravlja, unutrašnjih migracija, kao i da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji izrade nacionalnih dokumenata i pripreme kampanja vezanih za demografsku politiku.

Ministar bez portfelja Nenad Popović zadužuje se da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti inovacija i tehnološkog razvoja, koje podrazumevaju sve aktivnosti usmerene na primenu naučnih saznanja, tehničkih i tehnoloških znanja, inventivnosti i pronalazaštva.

Njegovo zaduženje biće i da usmerava i usklađuje rad i Fonda za inovacionu delatnost, kao i da prati i utvrđuje tok realizacije svih projekata od interesa za Vladu Republike Srbije u oblasti inovacija i tehnološkog razvoja.

Zaduženje Milana Krkobabića, ministra bez portfelja biće da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti regionalnog razvoja južnog dela Srbije, a naročito za Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski okrug.

Njegov zadatak će biti da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti rada javnih preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija, a naročito u oblasti rada javnih preduzeća i privrednih društava odbrambene industrije.

Izvor: Vebsajt RTV, 18.07.2017.
Naslov: Redakcija