Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI POZIV ZA NABAVKU USLUGA ORGANIZACIJE I SPROVOĐENЈA OBUKA ZA ZAPOSLENE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI NA TEMU PRIMENE ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU I PRIPREME I SPROVOĐENЈA PROJEKATA: Rok za prijavu 11. avgust 2017. godine


Savet Evrope objavlјuje javni poziv za nabavku usluga organizacije i sprovođenja 65 stručnih obuka za zaposlene u lokalnoj samoupravi u Republici Srbiji u okviru dva programa opšteg stručnog usavršavanja: Primena Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) (35 obuka), i Priprema i sprovođenje projekata (30 obuka). Obuke se organizuju u okviru projekta "Upravlјanje lјudskim resursima u lokalnoj samoupravi" koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Projekat "Upravlјanje lјudskim resursima u lokalnoj samoupravi" zasnovan je na klјučnim prioritetima Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji i načelima Evropske povelјe o lokalnoj samoupravi, koje pružaju čvrstu osnovu za uspostavlјanje stabilnog sistema lokalne samouprave u Srbiji. U tom kontekstu, Projekat pruža podršku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u sprovođenju procesa akreditacije realizatora programa stručnog usavršavanja za službenike u lokalnoj samoupravi i u uspostavlјanju održivog sistema stručnog usavršavanja.

U tom cilјu Savet Evrope objavlјuje javni poziv za angažovanje realizatora programa stručnog usavršavanja (pravnih lica) za organizaciju 65 stručnih obuka za zaposlene u lokalnoj samoupravi u periodu od 1. septembra do 15. novembra 2017. godine. Rok za prijavu je 11. avgust 2017. godine.

Detalјne informacije o uslovima javnog poziva objavlјene su na internet stranici Saveta Evrope http://www.coe.int/en/web/portal/calls-for-tender (Ref. 2017/AO/41).

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave 18.07.2017.
Naslov: Redakcija