Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: SVAKA GRADNJA BEZ DOZVOLE OD DANA STUPANJA NA SNAGU ZAKONA, ODNOSNO 27. NOVEMBRA 2015. GODINE, PREDSTAVLJA KRIVIčNO DELO. TAKVI OBJEKTI NE MOGU BITI PREDMET OZAKONJENJA VEć SE ZA NJIH ODMAH DONOSI REšENJE O RUšENJU I ZAKAZUJE IZVRšENJE. AKO SE UTVRDI KRšENJE ZAKONA, PROTIV INVESTITORA, ALI I GRAđEVINSKIH INSPEKTORA I OPšTINSKIH SLUžBENIKA, BIćE POKRENUTI KRIVIčNI POSTUPCI


Do početka sledeće nedelje biće objedinjen i kompletiran spisak svih objekata za rušenje na teritoriji Beograda, koji su građeni suprotno Zakonu o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015) i Zakonu o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), rečeno je na zajedničkom sastanku Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Grada Beograda.

Predstavnici Ministarstva i Grada će, kako je saopšteno, zajednički učiniti sve da zaustave nelegalnu gradnju, ali i da krivično odgovaraju svi koji krše zakone, uključujući i predstavnike opština i građevinske inspektore.

To je zaključak sastanka koji su održali državna sekretarka Ministarstva, Aleksandra Damnjanović, gradonačelnik Beograda, Siniša Mali i gradski menadžer, Goran Vesić.

Počela je kontrola svih objekata za koje je podnet zahtev za ozakonjenje od usvajanja Zakona o ozakonjenju objekata do danas, kojih ima skoro 10.000.

Ti objekti biće upoređeni sa satelitskim snimkom koji je sada dostupan i Gradu Beogradu kako bi se utrvrdilo da li su građeni posle donošenja tog Zakona.

Ako se utvrdi kršenje Zakona, protiv investitora, ali i građevinskih inspektora i opštinskih službenika, biće pokrenuti krivični postupci, jer je nelegalna gradnja po stupanju na snagu Zakona o ozakonjenju krivično delo.

Ministarstvo i Grad Beograd formiraće i zajedničku Radnu grupu koja će nadzirati i pratiti rad svih institucija nadležnih za sprovođenje Zakona o ozakonjenju objekata i Zakona o planiranju i izgradnji.

Radna grupa svakodnevno će na terenu kontrolisati primenu zakona i odmah će reagovati na svako kršenje zakona.

"Svaka gradnja bez dozvole od dana stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju objekata, odnosno 27. novembra 2015. godine, predstavlja krivično delo. Takvi objekti ne mogu biti predmet ozakonjenja već se za njih odmah donosi rešenje o rušenju i zakazuje izvršenje. Svako ko ne postupa na ovaj način čini krivično delo i za to će odgovarati", rekla je Damnjanović.

Kako kaže, Ministarstvo neće dozvoliti da se zbog neodgovornog rada pojedinih jedinica lokalne samouprave svrha Zakona dovede u pitanje, jer je jasno propisano šta može biti predmet ozakonjenja, a šta se mora rušiti.

Damnjanović dodaje da će Ministarstvo i Grad Beograd zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i tužilaštvom preduzeti sve mere da se zaustavi nova bespravna gradnja i da se odgovorni kazne.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 19.07.2016.
Naslov: Redakcija