Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA APV: ODRžANA čETVRTA SEDNICA SKUPšTINE - IZABRANI ZAMENICI POKRAJINSKIH SEKRETARA, DONETA POKRAJINSKA SKUPšTINSKA ODLUKA O ZAVRšNOM RAčUNU BUDžETA APV ZA 2015. GODINU, USVOJEN VEćI BROJ IZVEšTAJA


Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je 18. jula 2016. godine svoju četvrtu po redu sednicu. Na početku zasedanja, Skupština je konstatovala prestanak mandata poslaniku Radetu Basti, zbog podnete ostavke i potvrdila mandate poslanicima Jovani Medenici i Slavenku Unkoviću.

Na predlog predsednika Pokrajinske Vlade, Igora Mirovića, Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine izabrala je zamenike pokrajinskih sekretara.

Za zamenika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo izabran je Robert Otot.

Za zamenika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice izabran je Milan Kovačević.

Za zamenika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama - dr Nebojša Kuzmanović.

Za zamenika pokrajinskog sekretara za zdravstvo – mr.sc. med. dr Ivanka Savić.

Za zamenika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova izabrana je dr. med. Milka Budakov.

Za zamenika pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu - mr Goran Ivančević.

Za zamenika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine – Aleksandar Andrić.

Za zamenika pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost - prof. dr Dušica Rakić.

Za zamenika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj - Rade Basta.

Za zamenika pokrajinskog sekretara za sport i omladinu - Ljubomir Stanisavljev.

Za zamenika pokrajinskog sekretara za privredu i turizam izabran je mr Pavle Počuč.

Supština je na sednici donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, sa izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.

U nastavku zasedanja, Skupština je razmotrila više godišnjih izveštaja o poslovanju pokrajinskih fondova, zavoda i javnih preduzeća.

Pokrajinske poslanice i poslanici, najpre su razmatrali Izveštaj Pokrajinskog Zaštitnika građana – ombudsmana za 2015. godinu. Budući da Skupština o navedenom izveštaju ne glasa, razmatrajući ga, poslanice i poslanici su se upoznali sa radom i aktivnostima Pokrajinskog zaštitnika građana u prošloj godini.

Dalje, Skupština je razmatrala i nije usvojila Izveštaj o poslovanju Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, za period od 01.01. do 31.12.2013. godine, kao ni Izveštaj o poslovanju Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, za period od 01.01. do 31.12.2014. godine. Nepodnošenje pomenutih izveštaja u predviđenim rokovima i zastarelost informacija, neke su od osnovnih zamerki zbog kojih većina poslanica i poslanika nije podržala izveštaje.

U nastavku zasedanja, Skupština je razmotrila i uvojila:

 • Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu,
 • Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period 01. januar - 31. decembar 2015. godine,
 • Izveštaj o poslovanju Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, zatim,
 • Izveštaj o poslovanju Fonda za podršku investicija u Vojvodini, "Vojvodina investment promotion" – "Vip Fond", za 2015. godinu,
 • Godišnji izveštaj o poslovanju JP "Vojvodinašume", Petrovaradin za 2015. godinu i
 • Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine", Novi Sad za 2015. godinu.

Na sednici su razmotreni i usvojeni:

 • Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period januar – decembar 2015. godine,
 • Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2015. godinu,
 • Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2015. godinu i
 • Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2015. godinu.

Skupština AP Vojvodine je donela Odluku o razrešenju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika, kao i Odluku o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.

Na zasedanju donete su i:

 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost i
 • Odluka o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost.

U cilju stvaranja uslova za efikasniji rad skupštinskih odbora, doneta je i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Skupština je donela i Odluku o razrešenju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine, kao i Odluku o imenovanju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine. Umesto dosadašnje direktorke Lenke Erdelj, za direktora je imenovan Janoš Puškaš, profesor informatike iz Zrenjanina.

Izvor: Vebsajt Skupštine Vojvodine, 18.07.2016.
Naslov: Redakcija