Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE: SAOPšTENJE POVODOM VESTI DA JE SRBIJA PRIHVATILA DVA PRITVORENIKA IZ GVANTANAMA


Povodom vesti da je Srbija prihvatila da smesti dva pritvorenika iz američkog vojnog zatvora u zalivu Gvantanamo na Kubi, Društvo sudija Srbije smatra da javnost treba da bude upoznata sa statusom u kojem se u Srbiji nalaze ta lica, koja su strani državljani (da li se protiv njih vodi kakav postupak ili je postupak okončan, da li je reč o osuđenim ili pritvorenim licima), iz kojih razloga i do kada će ta lica biti ograničena u slobodi kretanja i po kom pravnom osnovu. Ovo stoga što je pravo na slobodu osnovno ljudsko pravo garantovano Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), Evropskom konvencijom za zaštitu osnovnih prava i sloboda i brojnim drugim međunarodnim konvencijama, koje su sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije i predstavlja temelj vladavine prava i pravne sigurnosti, zbog čega se niko takvog prava, ni delimično, ne može odreći.

Društvo sudija Srbije ukazuje na brojne štetne posledice koje mogu proisteći iz eventualnog kršenja ljudskih prava – na unutrašnjem nivou, tolerancija na kršenje osnovnih sloboda preti uobičajavanju takve prakse i potkopava temelje pravne države; dok bi na međunarodnom planu, posebno pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, Srbija mogla biti prepoznata kao zemlja u kojoj se osnovna ljudska prava i slobode ne poštuju, zbog čega bi mogla da bude oglašena odgovornom zbog kršenja ljudskih prava.

Zato Društvo sudija Srbije poziva predstavnike izvršne vlasti da javnost obaveste o svim navedenim pitanjima i saopšte po kom konkretnom pravnom osnovu su u Srbiju upućeni pritvorenici.

Izvor: Vebsajt Društvo sudija Srbije, 19.07.2016.
Naslov: Redakcija