Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMEŠTANJE PALATE PRAVDE: KRIVIčNO ODELJENJE PRVOG OSNOVNOG SUDA, ZAJEDNO SA PRVIM OSNOVNIM TUžILAšTVOM PRESELIćE U ZGRADU SIV II NA NOVOM BEOGRADU. VIšI SUD U BEOGRADU, VIšE JAVNO TUžILAšTVO, KRIVIčNO ODELJENJE DRUGOG OSNOVNOG SUDA, KAO I DRUGO OSNOVNO TUžILAšTVO ODLAZE U KATANIćEVU ULICU U BIVšU ZGRADU VOJNOTEHNIčKOG INSTITUTA. U PROSTORIJE NEKADAšNJEG ČETVRTOG SUDA U BULEVARU MIHAJLA PUPINA SMESTIćE SE KRIVIčNO ODELJENJE TREćEG OSNOVNOG SUDA I TREćEG OSNOVNOG TUžILAšTVA. GRAđANSKA ODELJENJA DRUGOG I TREćEG OSNOVNOG SUDA ODLAZE U ADAPTIRANE PROSTORIJE U ZGRADI BEOGRAđANKE


 

Tokom naredne dve godine, koliko je planirano da traju radovi na renoviranju Palate pravde, pravosudne institucije koje su bile smeštene u toj zgradi će biti razmeštene na više lokacija u gradu.

Doneta je odluka da se Krivično odeljenje Prvog osnovnog suda, zajedno sa Prvim osnovnim tužilaštvom preseli u zgradu SIV II na Novom Beogradu. Viši sud u Beogradu i Više javno tužilaštvo odlaze u Katanićevu ulicu u bivšu zgradu Vojnotehničkog instituta, a njima će se pridružiti i Krivično odeljenje Drugog osnovnog suda, kao i Drugo osnovno tužilaštvo. U prostorije nekadašnjeg Četvrtog suda u novobeogradskom Bulevaru Mihajla Pupina smestiće se zaposleni Krivičnog odeljenja Trećeg osnovnog suda i Trećeg osnovnog tužilaštva. Građanska odeljenja Drugog i Trećeg osnovnog suda odlaze u adaptirane prostorije u zgradi Beograđanke.

U Ministarstvu pravde objašnjavaju da još uvek nije doneta konačna odluka o budućim lokacijama sudova. Kako navode, pre nekoliko dana je održan prvi sastanak predstavnika Ministarstva sa predsednicima sudova i javnim tužiocima tokom kojeg se razmatralo više opcija. Prema navodima Ministarstva, cilj sastanaka je da se pronađe najadekvatnije rešenje za sve pravosudne institucije koje su bile smeštene u Palati pravde.

Sudovi će se seliti zbog toga što je planirana kompletna rekonstrukcija Palate pravde koja se nalazi u beogradskoj Savskoj ulici. Ministarstvo pravde je raspisalo međunarodni tender za obavljanje ovog posla, a pristigle ponude će biti otvorene 15. avgusta 2016. godine. U pozivu se navodi da će radovi trajati od trećeg kvartala ove, do trećeg kvartala 2018. godine, a posao će otići ponuđaču koji ispuni tražene kriterijume i ponudi najnižu cenu. Novac za renoviranje Palate pravde dobijen je iz kredita Evropske investicione banke.

Povodom najavljene selidbe iz Palate pravde predsednica Sindikata pravosuđa Srbije, Slađanka Milošević, je istakla da premeštanje predmeta iz jednog suda u drugi ne spada pod radnu obavezu zaposlenih pravosudnih službenika. Prema njenim rečima, Sindikat će se oštro usprotiviti ukoliko se od zaposlenih u pravosuđu tokom sezone godišnjih odmora bude tražilo da presele predmete.

Izvor: Vebsajt Danas, V. Jeremić, 15.07.2016.
Naslov: Redakcija