Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: IZMENAMA ZAKONA PREDVIđA SE GUBITAK PRAVA NA DEčIJI DODATAK UKOLIKO DETE NE IDE REDOVNO U šKOLU I IZOSTAJE SA NASTAVE BEZ OPRAVDANJA


Dete koje ne ide redovno u školu i izostaje sa nastave bez opravdanja izgubiće pravo na dečiji dodatak, jedna je od novina predviđenih izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009), koji će se u skupštinskoj proceduri naći do kraja 2015. godine.

Do sada su roditelji podnosili samo papir o upisu u školu, a ubuduće će morati sa vremena na vreme da podnesu i dokaz da je dete redovno išlo u školu.

Tako će glavni kriterijum, pored imovinskog, biti redovnost školovanja, jer dečiji dodatak nije socijalna kategorija, već mera populacione politike.

Predviđeno je i da će porodiljske naknade ići direktno porodilji, a ne prvo poslodavcu pa korisnici.

Izvor: Vebsajt N1info, 16.07.2015.