Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O GLAVNOM GRADU: IZMENAMA ZAKONA PREDVIđAJU SE VEćE NADLEżNOSTI GRADA BEOGRADA NAD KATASTROM, U OBLASTI INSPEKCIJE U POLJOPRIVREDI I TURIZMU, SPROVOđENJU KULTURNE POLITIKE


Gradonačelnik Beograda, Siniša Mali, predao je 17. jula 2015. godine inicijativu za izmenu Zakona o glavnom gradu ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007 i 83/2014 - dr. zakon - dalje: Zakon) ministarki državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički.

On se nada da će se zakon u narednih nekoliko sedmica naći u skupštinskoj proceduri kao bi bio usvojen do kraja leta.

Izmene Zakona predviđaju veće nadležnosti Grada Beograda nad katastrom, u oblasti inspekcije u poljoprivredi i turizmu, sprovođenju kulturne politike.

Predloženo je da broj odbornika u Skupštini Beograda bude smanjen sa 110 na 65, a potom bi se Statutom grada smanjio broj opštinskih odbornika i članova opštinskih veća za oko 40 odsto.

Opštine će imati veće nadležnosti, a grad će biti podeljen u dve zone, gradske i prigradske opštine.

Prigradske opštine će moći da donose i urbanističke planove van obuhvata plana generalne regulacije, a moći će i da gazduju građevinskim zemljištem.

Grad će, kada su u pitanju vrtići i škole, imati većinu u školskim odborima, gde će moći da utiče na postavljanje direktora, a formiraće cenu za vrtiće po opštinama, koje će biti različite.

Mali očekuje da navedena zakonska rešenja budu usvojena tokom leta, kako bi do 1. novembra 2015. godine bile usvojene i izmene Statuta grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2008, 6/2010 i 23/2013), a kako bi od nove godine Grad i opštine startovali sa novim nadležnostima.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 17.07.2015.