Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O STANOVANJU: IZMENAMA ZAKONA PREDVIđA SE ROK OD DVE GODINE ZA UKLANJANJE KLIMA UREđAJA SA FASADA JAVNIH ZGRADA, ZGRADA POD ZAšTITOM DRżAVE, ODNOSNO KULTURNO - ISTORIJSKIH SPOMENIKA, KAO I OBAVEZA ODRżAVANJA FASADA KOJU ćE PROPISIVATI LOKALNA SAMOUPRAVA


U Beogradu ima oko 10.000 zgrada koje niko ne održava, a komunalni nered će biti rešen izmenama Zakona o stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92 - ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - ispr., 48/94, 44/95 - dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 - dr. zakon I 99/2011 - dalje: Zakon), izjavio je gradski menadžer, Goran Vesić, dodajući da je inicijativa za izmene ovog propisa podneta, a da će se tokom avgusta 2015. godine ući u javnu raspravu.

Izmenama zakona sve skupštine stanara biće u obavezi da imaju zaključene ugovore o održavanju zgrada ili sa JKP "Gradsko stambeno" ili sa nekom privatnom kompanijom.

Za objekte koji su u javnoj nameni, odnosno u vlasništvu lokalne samouprave, državne uprave, javnih i drugih preduzeća, kao i za zgrade pod zaštitom države, odnosno kulturno - istorijske spomenike:

  • važiće rok od dve godine da se uklone klima uređaji sa prednjih fasada koje gledaju na ulicu (klima uređaji će moći da se nalaze na terasama, zadnjim fasadama),
  • lokalna samouprava propisivaće rokove obaveze redovnog održavanja fasada.

Kada je reč o stambenim zgradama, stanari će imati rok od pet godina da uklone klima uređaje, a prideviđa se mogućnost rešavaja pitanja fasada kroz zajednička ulaganja skupštine stanara i lokalne samouprave.

Kada je reč o liftovima, Vesić je najavio mogućnost pokretanja javno-privatnog partnerstva na osnovu kojeg će vlasnici stanova dobijati povoljnije ponude za zamenu dotrajalih liftova.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 18.07.2015.