Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA ODBRANU I UNUTRAšNJE POSLOVE, ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIčKI BUDżET I KONTROLU TROšENJA JAVNIH SREDSTAVA - USVOJEN IZVEšTAJ O RADU MINISTARSTVA ODBRANE, PREDSTAVLJEN IZVEšTAJ O REVIZIJI SVRSISHODNOSTI RASPOLAGANJA NEPOKRETNOSTIMA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE, RAZMATRANA OSTAVKA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI


41. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

Na sednici održanoj 17. jula 2015. godine, članovi Odbora za odbranu i unutrašnje poslove razmotrili su i jednoglasno usvojili Informaciju o radu Ministarstva odbrane za period april-jun 2015. godine, koju je predstavio ministar odbrane Bratislav Gašić.

U Izveštaju je navedeno da je doneta Odluka o izradi nacrta Dugoročnog plana razvoja sistema odbrane Republike Srbije i predloga Srednjoročnog plana i programa razvoja sistema odbrane.

Ministar Gašić je obavestio članove Odbora da je izrađena Informacija o stepenu realizacije zadataka Posebne radne grupe za pripremu predloga za unapređenje saradnje i sadejstva snaga angažovanih na obezbeđenju administrativne linije sa AP Kosovo i Metohija i kontroli Kopnene zone bezbednosti.

Izrađen je Plan upotrebe Vojske Srbije koji je odobren od strane predsednika Republike i otpočeo je plan izrade Ministarskog uputstva za 2016. godinu, naveo je u svom izlaganju ministar Bratislav Gašić.

On je dodao da su utvrđena sredstva za finansiranje Ministarstva odbrane kojima je izvor finansiranja budžet, utrošena u iznosu od 23.075,4 miliona dinara ili 42.9 odsto, zaključno sa 30. junom 2015. godine,

Što se tiče pružanja stručne pomoći subjektima odbrane, ministar Gašić je naveo da su predstavnici Ministarstva odbrane izvršili obilazak 15 subjekata odbrane i izvestio prisutne članove Odbora o donetim propisima i aktima iz nadležnosti Vlade i ministra odbrane.

Izveštaj sadrži i realizaciju aktivnosti iz nadležnosti Grupe Srbija – NATO za reformu odbrane, aktivnosti iz nadležnosti Mešovite komisije Srbija – SAD za pitanja reforme sistema odbrane, aktivnosti saradnje sa evropskim i drugim međunarodnim bezbednosnim strukturama kao i druge informacije koje se odnose na ljudske i materijalne resurse.

56. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 17. jula 2015. godine, predstavljen je Izveštaj o reviziji svrsishodnosti na temu: "Raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srbije".

Izveštaj je članovima Odbora predstavio predsednik DRI Radoslav Sretenović. On je ukazao da je revizija svrsishodnosti usmerena na učinak i utvrđuje da li se uložena sredstva koriste na pravi način i u prave stvari.

Sretenović je istakao da je prilikom revizije nepokretnosti u svojini Republike Srbije bilo ključno pitanje u kojoj meri je Srbija uspostavila evidenciju nepokretne imovine u državnoj svojini, kako se raspolaže tom imovinom i da li se mogu uvećati prihodi i primanja od nje.

Predsednik DRI je članovima Odbora izložio ključne poruke, zaključke i nalaze revizije. Istakao je da dvadeset godina nije uspostavljena evidencija i kontrola nad raspolaganjem nepokretnostima Republike Srbije i da je time propuštena prilika da se uveća prihod od te imovine. Sretenović je naveo da Republika Srbija nema jedinstvenu evidenciju svoje nepokretne imovine, zbog nepostupanja nadležnih organa i korisnika i manjkavosti propisa, i da Vlada nema kontrolu nad raspolaganjem nepokretnostima.

U Izveštaju su date i preporuke Vladi Srbije i Republičkoj direkciji za imovinu, koje se odnose na uspostavljanje strategije i plana upravljanja i raspolaganja nepokretnostima, formiranje i održavanje evidencije nepokretnosti u svojini države, uspostavljanje nadležnosti nad praćenjem raspolaganja nepokretnostima, utvrđivanje kriterijuma za dodelu nepokretnosti na korišćenje. Preporuka je i da se otvori poseban računa javnih prihoda od davanja u zakup i na korišćenje sa naknadom, kako bi se omogućio uvid u prihode i pratila uspešnost naplate.

Tokom rasprave, članovi Odbora su istakli značaj ove obavljene revizije i neophodnost uspostavljanja evidencija i uvećanja prihoda od imovine u svojini Republike.

57. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 17. jula 2015. godine, razmatrani su razlozi za prestanak funkcije predsednika Komisije za hartije od vrednosti, dr Zorana Ćirovića.

Odbor je kao razlog za prestanak funkcije predsednika Komisije za hartije od vrednosti, utvrdio podnošenje ostavke Ćirovića.

Predlog Odluke upućuje se Narodnoj skupštini na razmatranje po hitnom postupku, kako bi se što pre obezbedili uslovi za izbor novog predsednika Komisije i time omogućio nesmetan rad ovog organa.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 17.07.2015.