Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O EVIDENCIJI PROMETA ROBE I USLUGA ("SL. GLASNIK RS", BR. 45/96, 48/96 - ISPR., 9/97, 6/99, 109/2009 I 7/2010)


PRAVILNIK O EVIDENCIJI PROMETA ROBE I USLUGA: UPS se zalaže za ukidanje KEPU knjige u veleprodaji

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, formiralo je radnu grupu za pripremu teksta radne verzije Pravilnika o evidenciji prometa robe i usluga.

Članovi Radne grupe su predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Privredne komore Srbije, USAID-a, Saveza računovođa i revizora Srbije i Unije poslodavaca Srbije.

Unija poslodavaca Srbije će se u radnoj grupi zalagati za ukidanje KEPU knjige u veleprodaji, smanjenje nepotrebne administracije, ukidanje dipliranja dokumentacije i smanjenje troškova poslovanja.

Kako navode u saopštenju, bez obzira što je zakonodavac definisao KEPU knjigu kao pomoćnu trgovačku evidenciju, u praksi ona predstavlja obavezu i proceduru koja samo oduzima vreme zaposlenima, mnogo košta, a malo toga pokazuje Poreskoj inspekciji u kontroli poslovanja i suzbijanju sive ekonomije.

KEPU knjiga, kao tekovina iz 80ih godina prošlog veka više se ne uklapa u saveremen način vođenja knjigovodstva, jer se u njoj ne nalazi ništa što već nije uneto u knjigovodstvenu evidenciju, a i ne postoji ni u jednoj državi EU, niti tamošnji zakonodavni okvir poznaje takav dokument.

Na sastanku predstavnika Sektora trgovine UPS kao jedan od glavnih nedostataka Pravilnika o evidenciji prometa robe i usluga ("Sl. glasnik RS", br. 45/96, 48/96 - ispr., 9/97, 6/99, 109/2009 i 7/2010 - dalje: Pravilnik) obeleženo je vođenje zasebne dokumentacije za svaki od objekata i njeno odvojeno čuvanje. A oni koji vode knjigu evidencije preko računara ističu da je nepotrebno štampati listove koji pri tom moraju biti numerisani i overeni. Veliki trgovinski lanci zbog ovih odredbi Pravilnika hiljade radnih sati godišnje provode štampajući dokumenta, dok se arhive zatrpavaju nepotrebnom dokumentacijom. Pravilnik takođe predviđa i da isprava koja prati robu i na osnovu koje se vodi evidencija mora da bude u originalu, a to nije moguće ukoliko je ona u knjigovodstvenoj agdenciji ili sedištu firme.

Sve evidencije koje se sprovode kroz KEPU knjigu sprovode se još dva puta i to u računovodstvenoj evidenciji u glavnoj knjizi i pdv evidencijama vezanim za knjigu ulaznih i izlaznih računa.

Vođenje evidencije prometa u trgovini na veliko po odredbama Pravilnika, kod pravnih lica i preduzetnika koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva i odredbama MRS gubi smisao, jer se u knjigovodstvu podaci o prometu robe u trgovini na veliko isklazuju po nabavnim cenama, a podaci u KEPU knjizi po prodajnim cenama, pa ne postoji mogućnost upoređivanja podataka iz ove dve evidencije. Pored toga pravnim licima i preduzetnicima koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, podaci iz KEPU knjige praktično ne služe ničemu.

U pravilnik je nepohodno uvesti član koji će omogućiti da se nivelacija cena naknadno evidentira, na kraju dana, a proknjižava sutradan kada se radi o akcijama, sniženjima, Happy hours..., navode iz UPS.

Izvor: Vebsajt Unija poslodavaca Srbije, 17.07.2015.