Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

APR: MATIčNA PRAVNA LICA RAZVRSTANA U MIKRO, MALA ILI SREDNJA PRAVNA LICA, NEMAJU OBAVEZU SASTAVLJANJA I DOSTAVLJANJA KONSOLIDOVANOG GODIšNJEG IZVEšTAJA O POSLOVANJU


Agencija za privredne registre (APR) obavestila je pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja i dostavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu, da je od Ministarstva finansija Republike Srbije, dana 13. jula 2015. godine, dobila mišljenje broj: 011-00-748/2015-16, povodom obaveze dostavljanja konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju.

U tom mišljenju, Ministarstvo je zauzelo zvaničan stav, da privredna društva, koja su istovremeno matična pravna lica i imaju obavezu sastavljanja konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja, a koja su u smislu člana 6. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) razvrstana u mikro, mala ili srednja pravna lica (pod uslovom da se ne radi o javnim društvima), nemaju obavezu sastavljanja i dostavljanja konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju.

Sva matična pravna lica, koja prema navedenom mišljenju Ministarstva nisu u obavezi da sastave konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju, imaju mogućnost da u informacionom sistemu na mesto tog dokumenta učitaju (prilože) mišljenje Ministarstva ili dopis matičnog pravnog lica da ono postupajući u skladu sa stavom Ministarstva ne sastavlja konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju. Ako postupe na opisani način, njihovi konsolidovani godišnji finansijski izveštaji biće javno objavljeni kao potpuni i računski tačni i kao takvi upisani u Registar finansijskih izveštaja.

Ovim načinom se omogućava i matičnim pravnim licima koja do sada nisu dostavila konsolidovane godišnje finansijske izveštaje, da svoju obavezu sastavljanja i dostavljanja istih, izvrše u zakonom predviđenom roku do 31. jula 2015. godine.

Službeno mišljenje Ministarstva finansija možete pogledati ovde.

Izvor: Vebsajt Agencija za privredne registre, 16.07.2015.