Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU: Zakon usklađen sa eIDAS regulativom o elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja


Digitalizacija je jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije, a u prethodnih godinu dana doneta su dva veoma bitna zakona koja definišu segment elektronskog poslovanju - Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017) i Zakon o elektronskoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018), rekao je v.d. direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade, Mihailo Jovanović.

"U narednom periodu očekujemo donošenje zakona o zaštiti podataka o ličnosti i sa ta tri zakona će u potpunosti biti zaokružena pravna osnova za razvoj i elektronske uprave i elektronskog poslovanja", rekao je Jovanović.

Naveo je da je Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju značajan, jer definiše elektronski dokument, njihovu razmenu i čuvanje, dok Zakon o elektronskoj upravi definiše ono što je elektronsko upravno postupanje i infrastrukturu elektronske uprave.

"Sve će to omogućiti da do kraja godine značajno unapredimo i segment elektronskog poslovanja i elektronske uprave i da građani i privreda, ono što je najbitnije, ne budu kuriri koji će svoja dokumenta da nose od šaltera do šaltera, već će država biti servis građana", kaže Jovanović.

Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, kako je rekao, usklađen je sa takozvanom eIDAS regulativom o elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja, kao što će novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, čije usvajanje se očekuje do kraja 2018. godine, biti usklađen sa svim evropskim smernicama u ovom segmentu.

U maju je na snagu stupila Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti - General Data Protection Regulation (GDPR), novi regulatorni okvir EU kojim se uređuje oblast digitalne ekonomije, a kojom je proširena odgovornost ljudi i organizacija koje prikupljaju i obrađuju podatke.

Predsednica Alternativa Europea iz Italije Olimpija Troili rekla je da GDPR ima globalne efekte kada je reč o ličnim podacima, i da svi koji žele da posluju u EU moraju da se usklade sa direktivom za koju kaže da će imati veliki uticaj i na Srbiju u sklopu svih digitalnih kompanija koje posluju u ovom sektoru.

"Kompanije se moraju uskladiti sa GDPR, jer će se, u suprotnom, suočiti sa velikim kaznama", rekla je Troili i navela da se u tom poslu ulažu veliki napori.

Kako je rekla, Vlada Republike Srbije može da uskladi zakonodavstvo sa GDPR i pre pristupa EU, u nastojanju da što bolje zaštiti podatke o ličnosti.

Izvor: Vebsajt Blic, 15.06.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija