Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: Počeo popis stambenih zajednica, rok za prijave u jedinstvenu bazu šest meseci. Pre nego što se registruju, stanari imaju obavezu da održe sednicu, izaberu novog upravnika i o tome sačine zapisnik. Potom, opštinama treba da podnesu prijavu za upis, zapisnik sa sednice i odluku o izboru novog upravnika stambene zajednice, kao i dokaz o uplati takse


Upis stambenih zajednica u jedinstveni registar putem veb aplikacije startovao je od ponedeljka, 12. juna 2017. godine. Dosadašnje skupštine stanara imaće rok da u narednih šest meseci ažurirane podatke o upravnicima i zgradi dostave opštinama, u skladu sa novim Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016). Ipak, prijave još nisu moguće u svim opštinama, jer mnoge čekaju da se nadležnosti i zvanično sa Grada Beograda prenesu na njih.

Obrasci za prijavu već su dostupni na sajtovima nekih opština, kao i na prijavnicama. Novobeograđani već mogu da se upišu u registar, dok će, na primer, Voždovčani i Palilulci morati da se strpe. Ipak, pre nego što se registruju, komšije imaju obavezu da održe sednicu i izaberu novog upravnika i to sve unesu u novi zapisnik. Potom, opštinama treba da podnesu prijavu za upis, zapisnik sa sednice i odluku o izboru novog upravnika stambene zajednice, kao i dokaz o uplati takse u iznosu od 600 dinara.

- Građani obrasce mogu da preuzmu na pisarnici ili da preuzmu i odštampaju sa sajta - kažu iz Opštine Čukarica. - Međutim, registracija će početi kada budu počeli da stižu zahtevi. Prijavu može da podnese upravnik ili ovlašćeno lice i oni pod krivičnom odgovornošću predaju podatke. Ranije su opštine proveravale istinitost i verodostojnost informacija, a sada je to prešlo u njihovu nadležnost. Mi upisujemo samo ono što nam oni dostave.

Iako su opštine Gradu Beogradu morale da dostave imena ovlašćenog registratora i samim tim pristale da se prihvate ove obaveze, većina čeka izmenu Statuta grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2008, 6/2010 i 23/2013 i "Sl. glasnik RS", br. 7/2016 - odluka US), kojom bi ovaj posao i zvanično pripao njima.

- Dobili smo uputstvo za registraciju i korišćenje aplikacije - kažu iz opštine Palilula. - Početak rada registra odnosno veb aplikacije očekuje se tek po prenosu nadležnosti grada na gradske opštine.

Registar će sadržati detaljne informacije o zgradi, jer će se u prijavu, osim o broju stanova i garažnim mestima, unositi podaci i o vrsti krova, grejanju, kao i firmi koja održava zgradu. Popunjavaće se i informacije o tome da li zgrada ima gromobran, status zaštite kao kulturno dobro, kao i podaci o energetskoj sertifikaciji zgrade.

Izvor: Vebsajt Novosti, M. Stanojković, 15.06.2017.
Naslov: Redakcija