Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RFZO: Redovi na lekarskim komisijama nastaju zbog velikog priliva osiguranika i njihovog insistiranja na donošenju ocene u istom danu, čak i u slučajevima koje se ne tiču odluka o produženju bolovanja i kada odobrenje nekog prava nije hitno. U čitavoj Srbiji u lekarskim komisijama rade svega 262 lekara u 29 filijala Fonda


Da bi se stiglo pred lekarsku komisiju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i produžilo bolovanje ili dobio uput za banjsko lečenje, u pojedinim gradovima potrebno je poraniti i stati u red. Svakoga od njih je pred filijalu Fonda doveo neki ozbiljan zdravstveni problem, zbog čega višesatno čekanje naročito teško podnose.

Nadležni u RFZO-u priznaju da je ovaj problem naročito izražen u Novom Sadu, ali da na lekarskim komisijama u Beogradu, Nišu i Kragujevcu nema gužvi. Prema njihovom tumačenju, krivica je na – pacijentima.

"Redovi na lekarskim komisijama nastaju zbog velikog priliva osiguranika svakoga dana i njihovog insistiranja na donošenju ocene u istom danu, čak i u slučajevima koje se ne tiču odluka o produženju bolovanja i kada odobrenje nekog prava nije hitno", navede iz RFZO-a.

Uz to, podsećaju da je dolazak pacijenta u filijalu Fonda neophodno samo kada lekarska komisija treba da odluči o bolovanju. Kada komisija procenjuje da li neki pacijent ima pravo na produženu rehabilitaciju, na konkretno medicinsko pomagalo, lečenje van područja matične filijale i pratioca za vreme lečenja i rehabilitacije, nije potrebno da pacijent bude lično prisutan.

Tada lekarska komisija odlučuje na osnovu medicinske dokumentacije i uputa izabranog lekara, odnosno predloga lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti. Odluka se zatim dostavlja na kućnu adresu.

Ipak, i u nabrojanim slučajevima, član porodice pacijenta ili sam osiguranik prethodno moraju da dostave medicinsku dokumentaciju, što znači da je čekanje pred šalterima izvesno.

Prednost na lekarskim komisijama imaju trudnice, deca, oboleli od malignih bolesti i osobe sa invaliditetom. Mera da se smanje gužve je i uvođenje pravila da trudnice na lekarsku komisiju dolaze jednom u tri meseca, a ne jednom mesečno.

U Fondu objašnjavaju i da jedna lekarska komisija dnevno obradi oko 100 zahteva osiguranika. U filijali za grad Beograd radi 11 prvostepenih i jedna drugostepena lekarska komisija, dok u Novom Sadu taj posao obavlja pet prvostepenih i jedna drugostepena lekarska komisija. Prvostepenih komisija u Kragujevcu ima tri, a u Nišu dve, a u oba grada radi samo jedna drugostepena komisija.

U Fondu priznaju da u pojedinim komisijama nemaju dovoljno lekara, što je naročito vidljivo u filijalama sa većim brojem osiguranika. Zbog uredbe o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru ne mogu da pojačaju svoje redove. Na ovim poslovima u celoj Srbiji trenutno su angažovana 262 lekara za rad u komisijama u 29 filijala Fonda. Od tog broja 136 lekara je angažovano van radnog odnosa, po osnovu ugovora o dopunskom radu i po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova.

Izvor: Vebsajt Politika, Olivera Popović, 17.06.2017.
Naslov: Redakcija