Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA: U planu je donošenje novog Zakona koji bi revidirao veliki broj postojećih odredaba, proširio broj krivičnih dela za koja se od okrivljenog i sa njim povezanim licima može oduzeti imovina, kao i precizirao niz drugih procesnih i suštinskih pitanja


U toku protekle dve godine država je privremeno zaplenila nepokretnosti, zlato i novac u vrednosti više miliona evra i to od 164 osumnjičena za krivična dela ili od njihovih srodnika, kao i od četiri pravna lica.

Nadležni za zaplenu i upravljanje sumnjivom imovinom više ne saopštavaju javno šta su, od koga i koliko oduzeli jer je, kako navode, zakon propisao da je iz tih postupaka isključena javnost.

Međutim, prema dostupnim podacima, od izdavanja u zakup privremeno oduzetih nepokretnosti Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde mesečno ostvaruje prihod od 70.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, dok se računima Direkcije trenutno se nalazi 162.654.101 dinara, rekli su u toj instituciji.

U periodu od maja 2014. do 2016. godine Direkcija je sprovela 79 rešenja o privremenom oduzimanju imovine za koju se sumnja da potiče iz krivičnog dela.

Tako je na osnovu rešenja i naredbi tužilaštava Direkcija u pomenutom periodu preuzela na upravljanje 45 zaplenjenih kuća, 63 stana, jednu poslovno-stambenu zgradu, 57 lokala, 14 garaža, po jedan apartman na Zlatiboru, Divčibarama i Kopaoniku, jedan rudnik olova i cinka Grot, jednu pumpu sa auto perionicom i pratećim sadržajima, sportsku halu, gliser, splav kućicu i jedan restoran.

Kada je u pitanju pokretna imovina, u Direkciji navode da su od zlata oduzetog pravnosnažnim presudama, izlivene dve zlatne poluge finoće 999,9, koje teže 12.710 grama i 11.644,80 grama.

Takođe je od zlata oduzetog pravnosnažnim presudama rafinisano zlato finoće 999,9 u težini od 4.074 grama, dok je u postupku rafinacije oko 14.500 grama zlata različite finoće.

Od srebra oduzetog pravnosnažnim presudama ukupne težine oko 30 kilograma, u toku je rafinacija oduzetog metala i izlivanje srebrnih poluga, finoće 99,95.

Takođe je zaplenjeno i 350.000 evra, navode u Direkciji.

Inače, od početka primene Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008) i rada Direkcije 2009. godine trajno je oduzeto niz kuća, stanova i lokala koji su dati na korišćenje opštinskim organima, policiji, vrtićima, i drugim društveno socijalnim ustanovama, dok su skupocena vozila mahom završila u nadležnim organima gonjenja kriminalaca.

Direkcija trenutno upravlja sa: 74 kuće, 261 stana, 122 lokala, 69 garaža, tri benzinske pumpe, 6 apartmana na Zlatiboru, po jednim apartmanom na Divčibarama i Kopaoniku, Rudnikom olova i cinka Grot, 3 pumpe sa auto perionicom i pratećim sadržajima i jednom sportskom halom.

Na računu Direkcije ima i privremeno oduzetih 21.445,56 američkih dolara 107.172,17 švajcerskih franaka, 12.719.832,67 eura i 82.535.602 dinara.

Direkcija trenutno vrši i upravljačka prava nad 36 privrednih društava.

Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008) primenjuje se u Srbiji od novembra 2008. godine. 2013. godine usvojen je vežeći Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ("Sl. glasnik RS", br. 32/2013), a u planu je i donošenje novog Zakona koji bi svojim tekstom revidirao veliki broj postojećih odredaba, proširio broj krivičnih dela za koja se od okrivljenog i sa njim povezanim licima može oduzeti imovina, kao i precizirao niz drugih procesnih i suštinskih pitanja.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 18.06.2016.
Naslov: Redakcija