Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: Obaveza razmene podataka iz službenih evidencija, između organa uprave, čija primena je počela 8. juna 2016. godine, odnosi se na podatke sadržane u evidencijama, a ne na dokumenta. Razmena podataka ne oslobađa građane od plaćanja administrativnih taksi za potrebe usluga (tj. upravnih postupaka) koje oni ostvaruju pred organima


Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: Zakon) čija primena je počela 8. juna 2016. godine i dalje izaziva određene nedoumice među građanima, pre svega da li su i koja dokumenta dužni da dostavljaju službenim organima.

O tim nejasnoćama su u Novom Sadu razgovarali pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Dražen Maravić i zamenik načelnika Gradske uprave za opšte poslove Milovan Amidžić.

Stupanjem Zakona na snagu za državne organe postala je službena obaveza razmena podataka koji se već nalaze u službenim evidencijama, kao što su matična knjiga rođenih, umrlih i venčanih, katastar nepokretnosti, privredni registri i drugo.

Da li će tu razmenu obaviti elektronskim ili telefonskim putem, poštom ili kurirskom službom zavisi od institucija, ističe pomoćnik ministra Dražen Maravić, dodajući da su ostala dokumenta građani i dalje dužni sami da pribavljaju.

"Na primer, ako je za neki uslov iz domena društvenih delatnosti ili socijalne zaštite, na primer za dečji dodatak potrebno je da priložite ugovor o zakupu stana, on je kod vas, nema ga organ, morate da ga priložite, ali one podatke o kojima evidencije vode državni organi oni se razmenjuju po službenoj dužnosti", kaže Maravić.

Ta razmena među državnim organima je besplatna, ali građani će i dalje plaćati administravne takse za svako izdavanje dokumenata na lični zahtev.

"Stupanje na snagu ovog Zakona ne znači da će građani dobijati besplatno dokumenta, to nigde ne piše, piše u Zakonu da organi između sebe besplatno razmenjuju podatke, dokumenta i tako dalje, oni su i pre stupanja na snagu ovog Zakona imali tu mogućnost, samo je bilo potrebno da se to pretvori u jedno načelo obavezujuće da sad organi moraju", kaže Milovan Amidžić, zamenik načelnika Gradske uprave u Novom Sadu za opšte poslove.

Organi koji se ogluše o obavezu da razmenjuju podatke odgovaraće prekršajno. Žalbe na rad službenika u primeni tog Zakona građani prijavljuju Zaštitniku građana, starešini organa koji vodi postupak ili na šalteru koji će biti otvoren u sklopu pisarnice ili šalter sale Gradske kuće.

Izvor: Vebsajt RTV, 16.06.2016.
Naslov: Redakcija