Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS DONELA UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA CARINSKE TARIFE ZA 2014. GODINU


Vlada Republike Srbije je na sednici 19. juna 2014. godine usvojila Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu.

Podesećamo da je osnovni tekst Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 107/2013 i 119/2013) u primeni od 1. januara 2014. godine.

Razlog za donošenje Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu je usaglašavanje sa odredbama Uredbi Komisije o sprovođenju br. 365/14, 366/14 i 388/14, koje su objavljene u "Službenom listu EU tokom aprila 2014. godine.

Usaglašavanje sa Kombinovanom nomenklaturom odnosi se na:

- dopune novim Dodatnim napomenama u Glavama 3, 4, 13. i 97,

- dopune novim tačkama u Dodatnim napomenama u Glavama 17. i 21. Carinske tarife,

- brisanje Dodatne napomene u Glavi 73,

- tehničke ispravke teksta nekih naimenovanja, i

- ispravke preferencijalnih stopa carine u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, EFTA sporazumom i Sporazumom o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske.

Izmene i dopune CT2014 stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Redakcija, 19.6.2014.