Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKLJUČENO TREĆE VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: USVOJENI PREDLOZI ZAKONA O POTVRđIVANJU FINANSIJSKIH UGOVORA I IZVEšTAJI REGULATORNIH TELA


U Danu za glasanje, 19. juna, Narodna skupština usvojila je, većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke "Rehabilitacija i bezbednost puteva", koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada.

Narodna skupština je većinom glasova usvojila i Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. aprila do 30. juna 2013. godine, koji je podnela Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, sa Informacijom o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. aprila do 30. septembra 2013. godine, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Takođe, usvojen je i Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. jula do 31. decembra 2013. godine, koji je podnela Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava kao i Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2013. godinu, koji je podneo Fiskalni savet Republike Srbije, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i Izveštaj o poslovanju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti za 2013. godinu, sa Finansijskim izveštajem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti za 2013. godinu i Izveštajem nezavisnog revizora za 2013. godinu, koji je podneo Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Narodna skupština usvojila je većinom glasova Predlog odluke o utvrđivanju sastava Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010-2015), koji je podnela Maja Gojković, predsednik Narodne skupštine; Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka (Odbor za odbranu i unutrašnje poslove) i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka (Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo).

U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika, na koje su ukazivali narodni poslanici tokom zasedanja, i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda sednice i odlučivanje o njima, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 19.6.2014.