Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU: Kazne za nepropisno parkiranje na tramvajskim šinama ili pešačkim prelazima, kao i oni koji se budu kretali, zaustavljali ili parkirali vozilo u parkovima, spomen parkovima, na zelenim površinama na trgovima, duž i u okviru puta, kao i na zelenoj površini oko objekata javne namene 25.000 dinara


Drastično povećanje dela kazni za nepropisno parkiranje usvojeno je od strane odbornika Skupštine grada Beograda, i na snagu će stupiti nedelju dana nakon objave u "Sl. listu grada Beograda". Bahatim vozačima koji se budu parkirali po parkovima, na šinama ili u pešačkim zonama preti globa i do 25.000 dinara.

Ipak, postoje različite vrste, kao i sume novca koje treba izdvojiti za različite prekršaje.

1. KAZNE U ZONAMA

U Beogradu postoje četiri parking zone - ljubičasta (A zona), crvena (zona 1), žuta (zona 2) i zelena (zona 3), koje su u centralnom gradskom jezgru, a takozvana plava zona nalazi se na Novom Beogradu i u Zemunu.

Ukoliko ne platite parkiranje u označenim zonama ili vam istekne vreme, "Parking servis" će vam naplatiti "dnevnu parking kartu" u iznosu od 1.870 dinara. Ukoliko ovu parking kartu platite u roku od osam dana od dana izdavanja, visina kazne umanjuje vam se za 50 odsto i iznosiće 935 dinara.

2. NEPROPISNO PARKIRANJE

Kazna za nepropisno parkiranje iznosi 5.000 dinara, ali se plaćanjem u roku od osam dana ta suma može smanjiti na 2.500 dinara. Međutim, ukoliko je nepropisno parkiran automobil koji pripada pravnom licu, ova kazna iznosi čak 50.000 dinara!

Za kazne za nepropisno parkiranje nisu zaduženi zaposleni "Parking servisa", već isključivo Saobraćajna i Komunalna policija.

3. "SPECIJALNE" KAZNE

Izmene i dopune Odluke o komunalnom redu donele su povećanje kazni za nepropisno parkiranje, pa će tako kaznu od 25.000 dinara platiti svi koji su se parkirali na tramvajskim šinama ili pešačkim prelazima, kao i oni koji se budu kretali, zaustavljali ili parkirali vozilo u parkovima, spomen parkovima, na zelenim površinama na trgovima, duž i u okviru puta, kao i na zelenoj površini oko objekata javne namene.

Kazna od 15.000 dinara namenjena je onima koji se budu kretali, zaustavljali ili parkirali vozilo na travnjacima, drvoredima i drugim zasadima, zelenim površinama duž obala reka i drugih vodenih površina, pošumljenim terenima i rekreacionim površinama, kao i na zelenoj površini u javnom korišćenju.

Pod nepropisno parkiranje čija kazna iznosi 5.000 dinara spadaju "sva vozila koja se budu kretala, zaustavljala ili parkirala pored i oko stambenih i poslovnih zgrada, u okviru i između blokova stambenih i poslovnih zgrada".

4. I "PAUK" IMA SVOJU CENU

Novina je i da će umesto posle tri minuta, "pauk" već posle jednog minuta od registrovanog nepropisnog parkiranja i napisanog obaveštenja moći da započne uklanjanje vozila sa mesta parkiranja. Uklanjanje vozila se prekida ako dođe vozač i pristane da pomeri auto, ali i da "snosi troškove svih već preduzetih radnji".

Za automobile težine do 800 kilograma iznos koji morate da izdvojite je 6.000 dinara, za one od 801 do 1.330 kg - 8.830 dinara, za one od 1.331 do 1.900 kg - 13.245 dinara, a za teže do četiri tone skoro 20.000 dinara.

Naravno, postoje i dodatni troškovi: 500 do 700 dinara za svaki dan na parkingu, 750 dinara za prenos auta noću, te 100 dinara za svaki kilometar preko "regularnih 10 km".

Automobili koji su bili nepropisno parkirani odvoze se na nekoliko lokacija: Staro sajmište, Ada Ciganlija, Dunavska bb, Mileve Marić Ajnštajn (pre svega ona sa stranim tablicama), Brodarska bb (napuštena i vozila iz saobraćajnih nezgoda).

Izvor: Vebsajt Blic, Jelena Ostojić, 17.05.2019.
Naslov: Redakcija