Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVOSUDNA AKADEMIJA: SEMINAR "MALOLETNICI KAO UčINIOCI KRIVIčNIH DELA I MALOLETNA LICA KAO OšTEćENA KRIVIčNIM DELOM" 4. JUNA 2016. GODINE


Pravosudna akademija, organizuje u subotu 4. juna 2016. godine seminar za sticanje posebnih znanja u skladu sa članovima 150. i 165. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005).

Seminar će se održati u Advokatskoj komori Srbije sa početkom u 10 časova.

Predavači:      

  • Prof. dr Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta univerziteta u Beograd i član Vrhovnog saveta sudstva
  • Dr Ivana Stevanović, direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i članica Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije
  • Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademija
  • Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu.

Program seminara možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Pravosudna akademija, 19.05.2016.