Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDNACRT ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI: PREDNACRTOM ZAKONA UREđUJE SE ORGANIZOVANJE I POSTUPANJE DRżAVNIH ORGANA RADI EFIKASNOG SPREčAVANJA PORODIčNOG NASILJA I KRIVIčNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE. POLICIJA NAREDBOM, BEZ PRAVA żALBE, ZABRANJUJE NASILNIKU POVRATAK/PRILAZAK DOMAćINSTVU NA 48 SATI. FORMIRAJU SE POSEBNE POLICIJSKE JEDINICE I UVODE NOVA KRIVIčNA DELA, POPUT PROGANJANJA I SEKSUALNOG UZNEMIRAVANJA


Porodičo nasilje sve više je dao naše svakodevice. Novi propisi i postupanja po njima biće mnogo rigorozniji za nasilnike i pokušaće da smanje nasilničko ponašanje u porodici.

Savetovalištu za borbu protiv porodičnog nasilja, od početka 2016. godine za pomoć se obratilo 1.350 žena. Mnoge žene se ne usuđuju da reaguju zbog straha ili zbog toga što nemaju poverenje u institucije sistema da će ih zaštititi. Sudski procesi traju dugo, a nasilnik često prođe nekažnjeno.

"Zbog ne tako dobrih propisa i činjenice da se praksa nije snašla, Ministarstvo pravde je izradilo Prednacrt zakona o sprečavanju nasilja u porodici. On uvodi naročite rokove za postupanje državnih organa i obavezuje ih da postupaju u takvim slučajevima", kaže Radomir Ilić, državni skretar u Ministarstvu pravde.

"Po toj proceduri nasilnik u porodici neće moći da ostane kod kuće, jer će mu policija na licu mesta izdati naredbu da krene sa njom", dodaje Ilić.

Prema njegovim rečima, nasilniku će u policijskoj stanici u roku od osam sati biti doneto rešenje kojim mu se zabranjuje povratak kući u narednih 48 časova.

"I represija će biti donekle pojačana pa nasilnik može odmah biti odveden prekršajnom sudiji koji ga može kazniti zatvorom do 60 dana. Dakle, kad vi nasilniku pokažete da ne može da protivureči zakonima i državnim organima on će morati da se povinuje", kaže Ilić.

Državni sekretar je najavio da će ubuduće postojati specijalizovani policijaci i tužioci za porodično nasilje, kao i kordinacija za takve probleme, tako da neće biti moguće manipulisanje takvim postupcima.

"Vodiće se preciznija evidencija, a kada novi Zakon stupi na snagu izradiće se i specijalni softver koji će umnogome olakšati svim nadležnima koji prvi dolaaze u dodir i sa žrtvom i sa nasilnikom. Policija će kada izađe na teren odmah obaveštavati i javnog tužioca i Centar za socijalni rad, pa će i postupanje sa nasilnicimna posati efikasnije", ističe Radomir Ilić.

Izvor: Vebsajt RTS, 19.05.2016.
Naslov: Redakcija