Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NALOG UPRAVE CARINA U VEZI POSTUPANJA SA POŠILJKAMA HUMANITARNE POMOĆI


Oblast carinskih povlastica regulisana je odredbama čl. 215. do 220. Carinskog zakona.

Oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina grupisana su na sledeći način:

• za strana lica (šefovi stranih država i njihovi izaslanici, međunarodne organizacije i humanitarne organizacije, diplomatska i konzularna predstavništva i njihovo osoblje) (čl. 215.);

• fizička lica (čl. 216.);

• pravna i druga lica (čl. 217.);

• roba (čl. 218.).

Treba imati u vidu da su oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina i proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi izvađeni iz teritorijalnog mora drugih država ili iz međunarodnih voda, uz upotrebu plovila koja su registrovana ili upisana u odgovarajući registar u Srbiji i koja plove pod njenom zastavom, kao i proizvodi dobijeni od napred navedenih proizvoda na brodovima - fabrikama, ako ispunjavaju te uslove, uz primenu odgovarajućih odredbi o nepreferencijalnom poreklu robe. Oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina utvrđeno je članom 224. Carinskog zakona.

Vlada može da utvrdi vrstu, količinu i vrednost robe na koju se odobravaju carinske povlastice, kao i rokove, uslove i postupak za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina.

I dalje je na snazi zabrana otuđenja, stavljanja u slobodan promet i drugačije upotrebe i to u roku od tri godine.

Treba imati u vidu da se roba za koju su odobrene carinske povlastice ne može dati u zalog, na pozajmicu ili kao obezbeđenje za izvršenje druge obaveze.

Mada neposredno ne spada u oblast carinskih povlastica, treba imati u vidu da se za izvezenu domaću robu koja se u zemlju vraća, takođe ne plaćaju uvozne dažbine. Pojam, rok i uslovi za povraćaj robe propisani su članom 221. Carinskog zakona.

  • UVOZ NOVE OPREME NA OSNOVU ČL. 218 ST. 1 T.1 CARINSKOG ZAKONA


ODLUKA

O ODREĐIVANJU ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU UVOZNE DAŽBINE

("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 106/2013)

1. Ovom odlukom utvrđuje se roba na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, kao i rokovi i uslovi za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina.

2. Uvozne dažbine iz stava 1. ove odluke ne plaćaju se na uvoz nove opreme (u daljem tekstu: oprema), iz sledećih tar. oznaka Carinske tarife:

8417 10 00 00

8427 20 19 00

8433 53 30 00

8417 20 10 00

8427 20 90 00

8433 53 90 00

8417 20 90 00

8427 90 00 00

8433 59 11 00

8417 80 30 00

8428 10 20 90

8433 59 19 00

8417 80 50 00

8428 10 80 90

8433 59 85 10

8417 80 70 10

8428 20 20 00

8433 59 85 90

8417 80 70 90

8428 20 80 90

8433 60 00 00

8419 31 00 00

8428 31 00 00

8434 10 00 00

8419 32 00 00

8428 32 00 00

8434 20 00 00

8419 39 00 00

8428 33 00 90

8435 10 00 00

8419 40 00 00

8428 39 20 90

8436 10 00 00

8419 60 00 00

8428 39 90 90

8436 21 00 00

8419 81 20 90

8428 40 00 00

8436 29 00 00

8419 81 80 90

8428 90 71 00

8436 80 10 00

8419 89 10 00

8428 90 79 00

8436 80 90 00

8419 89 30 00

8428 90 90 10

8437 10 00 00

8419 89 98 00

8428 90 90 90

8437 80 00 00

8420 10 10 00

8429 11 00 10

8438 10 10 00

8420 10 30 00

8429 11 00 90

8438 10 90 00

8420 10 80 00

8429 20 00 00

8438 20 00 00

8421 11 00 00

8429 30 00 00

8438 30 00 00

8421 21 00 90

8429 40 10 00

8438 40 00 00

8421 22 00 00

8429 40 30 00

8438 50 00 00

8421 39 20 90

8429 40 90 00

8438 60 00 00

8421 39 80 90

8429 51 10 00

8438 80 91 00

8422 20 00 00

8429 51 91 00

8438 80 99 00

8422 30 00 00

8429 51 99 00

8439 10 00 00

8422 40 00 00

8429 52 10 00

8439 20 00 00

8424 30 01 00

8429 52 90 00

8439 30 00 00

8424 30 08 00

8429 59 00 00

8440 10 10 00

8424 30 10 00

8430 10 00 00

8440 10 20 00

8424 30 90 00

8430 31 00 00

8440 10 30 00

8424 81 10 00

8430 39 00 00

8440 10 40 00

8424 81 30 00

8430 41 00 00

8440 10 90 00

8424 81 91 00

8430 49 00 00

8441 10 10 00

8424 81 99 00

8430 50 00 00

8441 10 20 00

8424 89 00 00

8430 61 00 00

8441 10 30 00

8425 11 00 00

8430 69 00 00

8441 10 70 00

8425 19 00 90

8432 10 00 00

8441 20 00 00

8425 31 00 20

8432 21 00 00

8441 30 00 00

8425 31 00 90

8432 29 10 00

8441 40 00 00

8425 39 00 20

8432 29 30 00

8441 80 00 00

8425 39 00 90

8432 29 50 00

8442 30 10 00

8425 42 00 90

8432 29 90 00

8442 30 91 00

8425 49 00 90

8432 30 11 00

8442 30 99 00

8426 11 00 00

8432 30 19 00

8443 11 00 00

8426 12 00 00

8432 30 90 00

8443 13 31 00

8426 19 00 00

8432 40 10 00

8443 13 35 00

8426 20 00 00

8432 40 90 00

8443 13 39 00

8426 30 00 00

8432 80 00 00

8443 13 90 00

8426 41 00 00

8433 20 10 00

8443 14 00 00

8426 49 00 00

8433 20 50 00

8443 15 00 00

8426 91 10 00

8433 20 90 00

8443 16 00 00

8426 91 90 00

8433 30 00 00

8443 17 00 00

8426 99 00 90

8433 40 00 00

8443 19 20 00

8427 10 10 00

8433 51 00 90

8443 19 40 00

8427 10 90 00

8433 52 00 00

8443 19 70 00

8427 20 11 00

8433 53 10 00

8444 00 10 00

8444 00 90 00

8459 40 10 00

8463 90 00 00

8445 11 00 00

8459 40 90 00

8464 10 00 00

8445 12 00 00

8459 51 00 00

8464 20 11 00

8445 13 00 00

8459 59 00 00

8464 20 19 00

8445 19 00 00

8459 61 10 00

8464 20 80 00

8445 20 00 00

8459 61 90 00

8464 90 00 00

8445 30 00 00

8459 69 10 00

8465 10 10 00

8445 40 00 00

8459 69 90 00

8465 10 90 00

8445 90 00 00

8459 70 00 00

8465 91 10 00

8446 10 00 00

8460 11 00 00

8465 91 20 00

8446 21 00 00

8460 19 00 00

8465 91 90 00

8446 29 00 00

8460 21 11 00

8465 92 00 00

8446 30 00 00

8460 21 15 00

8465 93 00 00

8447 11 00 00

8460 21 19 00

8465 94 00 00

8447 12 00 00

8460 21 90 00

8465 95 00 00

8447 20 20 00

8460 29 10 00

8465 96 00 00

8447 20 80 00

8460 29 90 00

8465 99 00 10

8447 90 00 00

8460 31 00 00

8465 99 00 90

8449 00 00 00

8460 39 00 00

8468 10 00 00

8451 30 00 00

8460 40 10 00

8468 20 00 00

8451 40 00 00

8460 40 90 00

8468 80 00 00

8451 50 00 00

8460 90 10 00

8474 10 00 00

8451 80 10 00

8460 90 90 00

8474 20 00 00

8451 80 30 00

8461 20 00 00

8474 31 00 00

8451 80 80 00

8461 30 10 00

8474 32 00 00

8452 21 00 00

8461 30 90 00

8474 39 00 00

8452 29 00 00

8461 40 11 00

8474 80 10 00

8453 10 00 00

8461 40 19 00

8474 80 90 00

8453 20 00 00

8461 40 31 00

8475 10 00 00

8453 80 00 00

8461 40 39 00

8475 21 00 00

8454 10 00 00

8461 40 71 00

8475 29 00 00

8454 20 00 00

8461 40 79 00

8477 10 00 00

8454 30 10 00

8461 40 90 00

8477 20 00 00

8454 30 90 00

8461 40 90 00

8477 30 00 00

8455 10 00 00

8461 50 11 00

8477 40 00 00

8455 21 00 00

8461 50 19 00

8477 51 00 00

8455 22 00 00

8461 50 90 00

8477 59 10 00

8456 10 00 00

8461 90 00 00

8477 59 80 00

8456 20 00 00

8462 10 10 00

8477 80 11 00

8456 30 11 00

8462 10 90 00

8477 80 19 00

8456 30 19 00

8462 21 10 00

8477 80 91 00

8456 30 90 00

8462 21 80 00

8477 80 93 00

8456 90 20 00

8462 29 10 00

8477 80 95 00

8456 90 80 00

8462 29 91 00

8477 80 99 00

8457 10 10 00

8462 29 98 00

8478 10 00 00

8457 10 90 00

8462 31 00 00

8479 10 00 00

8457 30 10 00

8462 39 10 00

8479 20 00 00

8457 30 90 00

8462 39 91 00

8479 30 10 00

8458 11 20 00

8462 39 99 00

8479 30 90 00

8458 11 41 00

8462 41 10 00

8479 40 00 00

8458 11 49 00

8462 41 90 00

8479 60 00 00

8458 11 80 00

8462 49 10 00

8479 81 00 00

8458 19 00 00

8462 49 90 00

8479 82 00 00

8458 91 20 00

8462 91 20 00

8479 89 30 00

8458 91 80 00

8462 91 80 00

8479 89 60 00

8458 99 00 00

8462 99 20 00

8479 89 97 00

8459 10 00 00

8462 99 80 00

8486 20 90 10

8459 21 00 00

8463 10 10 00

8486 20 90 20

8459 29 00 00

8463 10 90 00

8486 20 90 30

8459 31 00 00

8463 20 00 00

8486 20 90 40

8459 39 00 00

8463 30 00 00

8486 20 90 50

8486 20 90 60

8514 40 00 00

8701 90 25 00

8486 20 90 90

8515 11 00 00

8701 90 31 00

8486 30 10 00

8515 19 00 00

8701 90 35 00

8486 30 30 00

8515 21 00 00

8701 90 39 00

8486 30 50 00

8515 29 00 00

8701 90 90 00

8486 30 90 00

8515 31 00 00

8716 20 00 00

8486 40 00 10

8515 39 13 00

9026 10 21 90

8486 40 00 20

8515 39 18 00

9026 10 29 90

8486 40 00 31

8515 39 90 00

9026 10 81 90

8486 40 00 39

8515 80 10 00

9026 10 89 90

8486 40 00 40

8515 80 90 00

9026 20 20 90

8486 40 00 50

8543 30 00 00

9026 20 40 90

8486 40 00 90

8543 70 10 00

9026 20 80 90

8514 10 10 00

8701 10 00 00

9026 80 20 90

8514 10 80 00

8701 20 10 00

9028 10 00 00

8514 20 10 00

8701 30 00 90

9028 20 00 00

8514 20 80 00

8701 90 11 00

 

8514 30 00 00

8701 90 20 90

 

3. Radi ostvarivanja prava na uvoz opreme iz tačke 2. ove odluke, uz zahtev za uvoz opreme, carinskom organu podnosi se:

1) izjava korisnika da se oprema uvozi za novu ili proširenje postojeće proizvodnje, modernizaciju proizvodnje i uvođenje nove, odnosno osavremenjavanje postojeće tehnologije i koristi isključivo za potrebe sopstvene proizvodnje, i

2) potvrda Privredne komore Srbije da se roba ne proizvodi u zemlji.

4. Radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz opreme po osnovu uloga stranog lica u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje strano ulaganje, korisnik povlastice carinskom organu podnosi:

1) izvod iz Registra privrednih subjekata o visini uloga stranog ulagača u kapitalu privrednog društva, odnosno o promenama na kapitalu privrednog društva sa stranim ulogom po osnovu reinvestiranja dobiti, kao i datumu registracije stranog ulaganja;

2) izjavu o izgradnji objekta za korišćenje opreme koja je predmet povlastice, odnosno izjavu o datumu otpočinjanja delatnosti u koju se vrši ulaganje, ili ugovor, odnosno odluku o reinvestiranju dobiti, ako se ulaganje vrši po osnovu reinvestiranja dobiti.

5. Carinski organ na osnovu podnetog zahteva i priloženih dokaza donosi rešenje o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz opreme.

6. Oprema iz tač. 2. i 4. ove odluke podleže carinskom nadzoru u skladu sa članom 108. Carinskog zakona, tri godine od dana stavljanja robe u slobodan promet.

Ako se oprema iz stava 1. ove tačke otuđi, da drugom na upotrebu ili koristi u druge svrhe pre isteka roka od tri godine, na tu opremu plaćaju se uvozne dažbine. Visina uvoznih dažbina se obračunava prema stanju robe i po propisima koji važe na dan podnošenja zahteva za obračun i plaćanje uvoznih dažbina, odnosno na dan donošenja rešenja o naplati uvoznih dažbina ako nije podnet zahtev za obračun i plaćanje uvoznih dažbina.

Oprema iz tač. 2. i 4. ove odluke koja je stavljena u slobodan promet u skladu sa odredbama ove odluke ostaje pod carinskim nadzorom. Carinski nadzor prestaje kad prestanu i uslovi zbog kojih je oprema stavljena u slobodan promet bez plaćanja uvoznih dažbina, kad se oprema izveze ili uništi ili kad je dopuštena upotreba opreme u druge svrhe od onih koje su propisane ovom odlukom, i kada su uvozne dažbine plaćene.

7. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara do 31. decembra 2014. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke određivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine

("Sl. glasnik RS", br. 106/2013)

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

Objašnjenje Uredbe  o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 48/2010 dana 16.07.2010. godine, objavljena je Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina (dalje - Uredba), koja stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, i to 24.07.2010. godine, a primenjivaće se od tridesetog dana od dana stupanja na snagu, odnosno od 23.08.2010. godine.  

U cilju pravilne i jednoobrazne primene u daljem tekstu ukazujemo na najznačajnije novine, u odnosu na odredbe čl. 246. do 274. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga ("Sl. glasnik RS", br. 127/03,... i 96/09) koje prestaju da se primenjuju od 23.08.2010. godine..

Članom 6. Uredbe propisano je da su domaći i strani državljani oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina na pošiljke male vrednosti koje besplatno primaju od fizičkih lica iz inostranstva, koje nisu komercijalne prirode, u ukupnoj vrednosti do 45 evra (po ranije važećem propisu vrednost je bila 20 evra), u dinarskoj protivvrednosti. U daljim odredbama navedenog člana utvrđeno je koje vrste pošiljki se smatraju pošiljkama nekomercijalne prirode, a određene su i količine duvanskih proizvoda, alkoholnih pića, parfema i sl. na koje se odnosi oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, ukoliko se takvi proizvodi nalaze u pošiljci iz stava 1. prethodnog člana.

Članom 29. Uredbe propisano je da se uvozne dažbine ne plaćaju na pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode (osim pošiljki koje se sastoje od alkohola i alkoholnih pića, parfema i toaletne vode, duvana i duvanskih proizvoda). Pošiljkama male vrednosti smatraju se: pošiljke čija vrednost ne prelazi 25 evra, u dinarskoj protivvrednosti, kao i javne isprave, trgovačka korespodencija, poslovne knjige, robna, pravna i finansijska dokumentacija, čekovi, menice, obveznice, akcije i efektivni strani novac, kao i privatna korespodencija. O oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina za napred navedenu robu carinski organ stavlja zabelešku na poštansko-carinskoj prijavi, odnosno deklaraciji.

Od početka primene novog Carinskog zakona invalidna lica, koja ispunjavaju propisane uslove (kao što smo vas obavestili aktom broj 148-03-030-01-79/2/2010 od 06.04.2010. godine), mogu uvoziti uz oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina putničke automobile i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702 Carinske tarife), uključujući "karavan" i "kombi" vozila, osim terenskih, zapremine cilindra do 2500 cm3, koja unesu ili prime iz inostranstva za ličnu upotrebu. Postupak oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina po navedenom osnovu utvrđen je članom 13. Uredbe.

(Akt Uprave carina broj 148-03-030-02-159/2010 od 23.07.2010. godine)

 

Na osnovu člana 219. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne
plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima
i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje
od plaćanja uvoznih dažbina

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet uredbe

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se vrsta, količina i vrednost robe na koju se, u skladu sa odredbama Carinskog zakona, ne plaćaju uvozne dažbine, kao i rokovi, uslovi i postupak za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina.

II. VRSTA ROBE KOJA JE OSLOBOĐENA OD PLAĆANjA
UVOZNIH DAŽBINA ZA STRANA LICA

Član 2.

Strano lice oslobođeno je od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz predmeta namenjenih službenim potrebama, ličnoj upotrebi i za pružanje humanitarne pomoći.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi potvrdu ministarstva nadležnog za spoljne poslove da su predmeti koji se uvoze namenjeni za službene potrebe, za pružanje humanitarne pomoći, odnosno za ličnu upotrebu korisnika povlastice.

O oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina carinski organ stavlja zabelešku na potvrdu iz stava 2. ovog člana.

III. VRSTA ROBE KOJA JE OSLOBOĐENA OD PLAĆANjA
UVOZNIH DAŽBINA ZA FIZIČKA LICA

Lični prtljag putnika

Član 3.

Putnici koji dolaze iz inostranstva oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete koji služe njihovim ličnim potrebama za vreme putovanja (lični prtljag), nezavisno od toga da li ih nose sa sobom ili su ih dali na prevoz vozaru.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice, za lični prtljag dat na prevoz drugim prevoznim sredstvom, poštom ili na drugi način, na zahtev carinskog organa, podnosi odgovarajući dokaz da se radi o njegovom ličnom prtljagu.

Lica iz stava 1. ovog člana oslobođena su od plaćanja uvoznih dažbina, pored predmeta ličnog prtljaga, na predmete koje unose iz inostranstva, do ukupne vrednosti od 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti.

Roba iz stava 3. ovog člana koja nije deljiva nije obuhvaćena ovom povlasticom.

Predmeti domaćinstva stranih državljana

Član 4.

Strani državljani koji su dobili državljanstvo i strani državljani koji su dobili azil, odnosno odobrenje za stalno nastanjenje u Republici Srbiji oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete za svoje domaćinstvo, osim na motorna vozila.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana, korisnik povlastice, uz pismeni zahtev za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, carinskom organu podnosi:

1) potvrdu nadležnog organa unutrašnjih poslova o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, odnosno potvrdu da je dobio azil ili odobrenje za stalno nastanjenje u Republici Srbiji;

2) spisak predmeta za domaćinstvo koje unosi, odnosno uvozi, sa naznačenjem vrste i količine predmeta.

Spisak predmeta domaćinstva iz stava 2. tačka 2) ovog člana korisnik povlastice podnosi carinskom organu u dva primerka, najkasnije uz zahtev za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina.

Korisnik povlastice može da uveze predmete domaćinstva u roku od jedne godine od dana dobijanja državljanstva Republike Srbije, odnosno azila ili odobrenja za stalno nastanjenje u Republici Srbiji.

Jedan primerak spiska predmeta domaćinstva iz stava 2. tačka 2) ovog člana carinski organ prilaže uz deklaraciju prilikom uvoza, a drugi, overeni primerak, vraća korisniku povlastice, naznačujući koji su predmeti uvezeni.

Ako korisnik povlastice naknadno uvozi predmete domaćinstva, prilikom njihovog uvoza podnosi carinskom organu svoj primerak overenog spiska predmeta domaćinstva, odnosno dopunu tog spiska koju overava carinski organ.

Carinski organ koji je overio spisak predmeta domaćinstva staviće o tome zabelešku na putnu ispravu korisnika povlastice, upisati datum i to overiti pečatom.

Predmeti domaćinstva domaćih državljana

Član 5.

Domaći državljani – članovi posada domaćih brodova i domaći državljani, koji su po ma kom osnovu bili na radu u inostranstvu neprekidno najmanje dve godine oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete domaćinstva, osim na motorna vozila.

Lica iz stava 1. ovog člana oslobođena su od plaćanja uvoznih dažbina, na predmete domaćinstva koje uvoze iz inostranstva u roku od jedne godine od dana povratka sa rada u inostranstvu, do ukupne vrednosti od 5.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, nezavisno od troškova prevoza.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana, korisnik povlastice uz pismeni zahtev za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina carinskom organu podnosi:

1) potvrdu da je na radu u inostranstvu proveo neprekidno najmanje dve godine.

Pod neprekidnim radom u inostranstvu podrazumeva se i vreme provedeno na godišnjem odmoru.

Potvrdu može izdati diplomatsko ili konzularno predstavništvo naše zemlje u inostranstvu. Potvrdu za članove posade domaćih brodova koji saobraćaju sa inostranstvom izdaje zapovednik broda, odnosno domaće ili drugo lice – vlasnik broda.

Ako korisnik povlastice ne raspolaže potvrdom u smislu stava 2. ove tačke, vreme provedeno na radu u inostranstvu dokazuje na drugi odgovarajući način (odgovarajućom ispravom strane službe za socijalno osiguranje ili stranog poslodavca i sl.);

2) spisak predmeta domaćinstva u dva primerka sa naznačenjem vrste i količine predmeta koje overava carinski organ, od kojih jedan prilaže uz deklaraciju, a drugi vraća korisniku.

Ako korisnik povlastice sukcesivno uvozi predmete domaćinstva u roku od jedne godine, dužan je da carinskom organu podnese primerak prethodno overenog spiska predmeta domaćinstva, kao i dopunu tog spiska koju overava carinski organ.

Carinski organ koji je prvi put overio spisak predmeta domaćinstva stavlja o tome zabelešku u putnu ispravu korisnika povlastice, upisuje datum i overava pečatom.

Carinski organ, na osnovu putne isprave ili na drugi način, utvrđuje dan povratka iz inostranstva korisnika povlastice.

Postupak stavljanja u slobodan promet predmeta domaćinstva sprovodi carinski organ nadležan prema mestu prebivališta korisnika povlastice.

Pošiljke male vrednosti poslate od strane fizičkog lica drugom fizičkom licu

Član 6.

Domaći i strani državljani oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na pošiljke male vrednosti koje besplatno primaju od fizičkih lica iz inostranstva, pod uslovom da te pošiljke nisu komercijalne prirode.

Lica iz stava 1. ovog člana oslobođena su od plaćanja uvoznih dažbina na pošiljke male vrednosti koje besplatno primaju od fizičkih lica iz inostranstva, koje nisu komercijalne prirode, u ukupnoj vrednosti do 45 evra, u dinarskoj protivvrednosti.

Pošiljka je nekomercijalne prirode, u smislu stava 1. ovog člana, ako:

1) se radi o povremenim pošiljkama,

2) se pošiljka sastoji od robe namenjene isključivo za ličnu upotrebu korisnika povlastice ili članova njegove porodice, koja po svojoj prirodi i količini ne ukazuje da se radi komercijalnoj pošiljci,

3) ne postoji bilo kakva obaveza plaćanja primaoca pošiljke.

Ako pošiljka iz stava 1. ovog člana sadrži duvan i duvanske proizvode, oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odnosi se na sledeće količine: 50 cigareta, 25 cigarilosa (cigare težine do 3 g po komadu), 10 cigara, 50 g duvana za pušenje ili odgovarajuća kombinacija količine navedenih duvanskih proizvoda.

Ako pošiljka iz stava 1. ovog člana sadrži alkohol i alkoholna pića, oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odnosi se na sledeće količine: destilisana i žestoka alkoholna pića sa procentom alkohola većim od 22 %, nedenaturisani etil alkohol sa procentom alkohola od 80 % i više (1 litar) ili destilisana i žestoka alkoholna pića, aperitivi sa osnovom u vinu ili alkoholom i slična pića sa procentom alkohola ne više od 22 %, penušava i likerska vina (1 litar) ili odgovarajuća kombinacija količine navedenih pića i ostalo vino (1 litar).

Ako pošiljka iz stava 1. ovog člana sadrži parfeme i toaletne vode, oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odnosi se na sledeće količine: parfemi do 50 ml ili toaletne vode do 25 ml.

Vrednost pošiljke iz stava 2. ovog člana ne obuhvata iznos stvarno plaćenih troškova prevoza, odnosno poštarine.

Roba iz stava 1. ovog člana koja nije deljiva nije obuhvaćena ovom povlasticom.

Oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina ne odnosi se na pošiljke čija je ukupna vrednost veća od vrednosti propisane u stavu 1. ovog člana, kao ni na pošiljke koju domaći i strani državljani primaju od pravnih lica iz inostranstva.

O oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina za robu koju korisnik povlastice iz stava 1. ovog člana prima iz inostranstva carinski organ stavlja zabelešku na poštansko-carinskoj prijavi, odnosno na deklaraciji.

Lekovi za ličnu upotrebu

Član 7.

Domaći i strani državljani oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na lekove za ličnu upotrebu koje primaju iz inostranstva u pošiljkama.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice podnosi carinskom organu fotokopiju lekarskog recepta koji je izdao domaći ili strani lekar ili drugi dokaz o potrebi upotrebe lekova (nalaz lekara, otpusna lista, mišljenje zdravstvene ustanove i sl.).

O oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina carinski organ stavlja zabelešku na poštansko-carinskoj prijavi, odnosno na deklaraciji.

Predmeti nasleđeni u inostranstvu

Član 8.

Domaći državljani i strani državljani stalno nastanjeni u Republici Srbiji oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete nasleđene u inostranstvu.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice, uz pismeni zahtev za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, podnosi carinskom organu odluku nadležnog domaćeg ili stranog suda, odnosno nadležnog stranog organa, ili potvrdu diplomatsko-konzularnog predstavništva u inostranstvu.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, za korišćenje povlastice za nasleđene predmete lične garderobe ili predmete lične upotrebe umrlog lica kao dokaz se može podneti i umrlica.

Povlastica iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na predmete kupljene nasleđenim novcem, kao ni na predmete kupljene novcem dobijenim prodajom nasleđenih predmeta.

Ako je predmet nasleđivanja motorno vozilo, dokumenta o vlasništvu moraju da glase na ime ostavioca, odnosno na pravno lice čiji osnivač, odnosno vlasnik ili suvlasnik je bio ostavilac.

Odlikovanja, medalje, sportski ili drugi trofeji

Član 9.

Domaći državljani, strani državljani stalno nastanjeni u Republici Srbiji, privredna društva, zajednice i druge organizacije oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na odlikovanja, medalje, sportske trofeje i druge predmete koje dobijaju u inostranstvu na takmičenjima, izložbama i priredbama od međunarodnog značaja.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice uz deklaraciju podnosi carinskom organu ispravu koju je izdao nadležni organ u zemlji ili organ ili organizacija strane zemlje kojom se dokazuje da je odlikovanje, medalju, spomenicu, sportski ili drugi trofej, odnosno predmet dobio u inostranstvu na takmičenju, izložbi ili priredbi od međunarodnog značaja.

O oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina carinski organ stavlja zabelešku na deklaraciji.

Dela naučnika, književnika i umetnika

Član 10.

Naučnici, književnici i umetnici oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na sopstvena dela koja unose iz inostranstva.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi pismenu izjavu da su predmeti koje unosi njegova dela.

O oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina carinski organ stavlja zabelešku na izjavi.

Domaći državljani koji žive u pograničnom pojasu

Član 11.

Domaći državljani koji žive u pograničnom pojasu oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na proizvode zemljoradnje, stočarstva, ribarstva, pčelarstva i šumarstva dobijene sa svojih imanja koja se nalaze u pograničnom pojasu susedne države, kao i na priplod i ostale proizvode dobijene od stoke koja se zbog poljskih radova, ispaša ili zimovanja nalazi na tim imanjima.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice, koji živi u pograničnom pojasu, podnosi carinskom organu potvrdu nadležnog domaćeg ili stranog organa o posedovanju imanja koje se nalazi u pograničnom pojasu susedne države i daje usmenu izjavu da su proizvodi koje uvozi dobijeni sa tog imanja, odnosno da je priplod dobijen od stoke koja se nalazi na tom imanju.

Ortopedska i druga pomagala

Član 12.

Osobe sa invaliditetom oslobođene su od plaćanja uvoznih dažbina na ortopedska i druga pomagala i na rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje tih pomagala koja služe kao zamena telesnih organa koji nedostaju, odnosno oštećenih telesnih organa.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice podnosi carinskom organu potvrdu medicinske ustanove, odnosno lekara specijaliste da je ortopedsko i drugo pomagalo zamena telesnog organa koji mu nedostaje ili oštećenog telesnog organa, odnosno rezervni deo ili potrošni materijal za korišćenje takvog pomagala.

O oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina carinski organ stavlja zabelešku na deklaraciji.

Putnički automobili i druga motorna vozila

Član 13.

Osobe sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi od prve do pete grupe, civilni invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica obolela od distrofije ili srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, od paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečije paralize i od multipleks skleroze, roditelji višestruko ometene dece, koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na putničke automobile i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702 Carinske tarife), uključujući „karavan” i „kombi” vozila, osim terenskih, koja unesu ili prime iz inostranstva za ličnu upotrebu.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi potvrdu ministarstva nadležnog za poslove rada i socijalne politike:

1) o stepenu telesnog oštećenja – za osiguranike sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, slepa lica, lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, od paraplegije i kvadriplegije, od cerebralne i dečije paralize, kao i od multipleks skleroze;

2) o stepenu telesnog oštećenja – za lica sa oštećenjem od najmanje 70%, slepa lica, lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, od paraplegije i kvadriplegije, od cerebralne i dečije paralize i od multipleks skleroze;

3) o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, odnosno civilnog invalida rata (vojni invalidi od prve do pete grupe i civilni invalidi rata od prve do pete grupe);

4) da se radi o višestruko ometenom detetu koje je u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojem roditelji neposredno brinu.

Korisnik povlastice iz stav 1. ovog člana oslobođen je od plaćanja uvoznih dažbina na putnički automobil ili drugo motorno vozilo konstruisano prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702 Carinske tarife), uključujući „karavan” i „kombi” vozila, osim terenskih, zapremine cilindra do 2500 cm³.

Oprema za vršenje delatnosti od strane osoba
sa invaliditetom

Član 14.

Osobe sa invaliditetom prve i druge grupe, kao i lica čiji stepen invaliditeta odgovara invaliditetu prve i druge grupe, koji se posle sprovedene profesionalne rehabilitacije osposobe za određenu delatnost oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na opremu za vršenje te delatnosti koja se ne proizvodi u Republici Srbiji.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice, uz pismeni zahtev za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, carinskom organu podnosi:

1) potvrdu nadležnog organa o tome da je rehabilitacija završena i da je osposobljen za vršenje određene delatnosti;

2) potvrdu Privredne komore Srbije da se oprema ne proizvodi u zemlji.

Specifična oprema, uređaji, instrumenti, rezervni delovi i potrošni materijal koje će koristiti organizacije
osoba sa invaliditetom

Član 15.

Organizacije osoba sa invaliditetom (gluvi i nagluvi, slepi i slabovidni, distrofičari, paraplegičari, oboleli od neuromišićnih bolesti i dr.), odnosno članovi tih organizacija oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na specifičnu opremu, uređaje i instrumente i na njihove rezervne delove i na potrošni materijal za korišćenje te opreme koji se ne proizvode u Republici Srbiji.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog korisnik povlastice carinskom organu podnosi:

1) izjavu korisnika povlastice ili izjavu organizacije korisnika povlastice da se specifična oprema, uređaji i instrumenti, kao i rezervni delovi i potrošni materijal za korišćenje te opreme uvoze za potrebe korisnika povlastice sa posebnim potrebama;

2) potvrdu zdravstvene ustanove, odnosno lekara specijaliste kojom dokazuje da se roba iz tačke 1) ovog stava uvozi za ličnu upotrebu;

3) potvrdu Privredne komore Srbije da se roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji.

O oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina carinski organ stavlja zabelešku na deklaraciji.

Specifična oprema, uređaji i instrumenti za zdravstvo

Član 16.

Građani su oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina na specifičnu opremu, uređaje i instrumente za zdravstvo i na rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje te opreme, za ličnu upotrebu, koji se ne proizvode u Republici Srbiji.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi:

1) potvrdu zdravstvene ustanove kojom se dokazuje da se specifična oprema, uređaji i instrumenti, rezervni delovi i potrošni materijal za korišćenje te opreme uvoze za ličnu upotrebu;

2) potvrdu Privredne komore Srbije da se roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji.

IV. VRSTA ROBE KOJA JE OSLOBOĐENA OD PLAĆANjA
UVOZNIH DAŽBINA ZA PRAVNA I DRUGA LICA

Roba za izvršavanje humanitarnih zadataka
organizacija Crvenog krsta

Član 17.

Organizacije Crvenog krsta oslobođene se od plaćanja uvoznih dažbina na robu koju uvezu iz inostranstva, koja se ne proizvodi u Republici Srbiji, a koja služi za izvršavanje njihovih humanitarnih zadataka.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi:

1) izjavu da će uvezenu robu koristiti za izvršavanje svojih humanitarnih zadataka;

2) potvrdu Privredne komore Srbije da se roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji.

Oprema i delovi te opreme namenjeni za gašenje požara i za spasilačke delatnosti za vatrogasne i spasilačke
organizacije i društva

Član 18.

Vatrogasne i spasilačke organizacije i društva oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na opremu i delove te opreme koji se ne proizvode u Republici Srbiji, a namenjeni su za gašenje požara i za spasilačke delatnosti.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi:

1) potvrdu ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove kojom se dokazuje da se oprema i delovi te opreme uvoze za potrebe vatrogasnih, odnosno spasilačkih organizacija i društava;

2) potvrdu Privredne komore Srbije da se oprema, odnosno delovi te opreme koji se uvoze ne proizvode u zemlji.

Zbirke, delovi zbirke i pojedinačni predmeti namenjeni
muzeju ili umetničkoj galeriji, odnosno arhivski
materijal namenjen arhivu

Član 19.

Muzeji i umetničke galerije oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na zbirke, delove zbirki i pojedinačne predmete koji su njima namenjeni, kao i arhivi – za arhivski materijal.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi izjavu da su zbirke, delovi zbirki i pojedinačni predmeti koji se uvoze namenjeni muzeju ili umetničkoj galeriji, odnosno da je arhivski materijal namenjen arhivu.

Roba koja služi za neposredno obavljanje naučne, obrazovne, kulturne, sportske, rekreativne, humanitarne, verske
delatnosti, tehničke kulture, umetnosti, delatnosti zaštite prirode i kulturnih dobara i kontrole
kvaliteta životne sredine

Član 20.

Lica, osim fizičkih, koja se bave naučnom, obrazovnom, kulturnom, sportskom, rekreativnom, humanitarnom, verskom delatnošću, tehničkom kulturom, umetnošću, delatnostima zaštite prirode i kulturnih dobara i kontrolom kvaliteta životne sredine oslobođena su od plaćanja uvoznih dažbina na robu koja se ne proizvodi u Republici Srbiji, a služi neposredno za obavljanje tih delatnosti, osim alkohola i alkoholnih pića, duvanskih proizvoda i putničkih motornih vozila.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog korisnik povlastice carinskom organu podnosi:

1) izvod iz registra nadležnog organa da se korisnik povlastice bavi naučnom, obrazovnom, kulturnom, sportskom, rekreativnom, humanitarnom, verskom delatnošću, tehničkom kulturom, umetnošću, delatnostima zaštite prirode i kulturnih dobara i kontrolom kvaliteta životne sredine;

2) potvrdu Privredne komore Srbije da se roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji;

3) izjavu korisnika povlastice da roba služi neposredno za obavljanje delatnosti.

Carinski organ može da zahteva od korisnika povlastice da priloži potvrdu ili mišljenje nadležnog organa kojim se potvrđuje da roba koja se uvozi služi neposredno za obavljanje delatnosti korisnika povlastice.

Roba za naučne, prosvetne, kulturne, sportske, humanitarne, verske, zdravstvene i socijalne svrhe, kao i za zaštitu
životne sredine

Član 21.

Lica, osim fizičkih oslobođena su od plaćanja uvoznih dažbina na robu koju besplatno prime iz inostranstva za naučne, prosvetne, kulturne, sportske, humanitarne, verske, zdravstvene i socijalne svrhe, kao i za zaštitu životne sredine, osim alkohola i alkoholnih pića, duvanskih proizvoda i putničkih motornih vozila.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice podnosi carinskom organu:

1) izjavu ili fakturu inostranog pošiljaoca iz koje se vidi da se roba šalje besplatno;

2) izvod iz odgovarajućeg registra iz kojeg se utvrđuje delatnost korisnika povlastice;

3) izjavu korisnika povlastice da roba služi za naučne, prosvetne, kulturne, sportske, humanitarne, verske, zdravstvene i socijalne svrhe, kao i za zaštitu životne sredine.

Ako korisnik povlastice prima iz inostranstva besplatno, u humanitarne svrhe, lekove, sitne medicinske instrumente, ortopedska pomagala, sanitetski materijal, hranu i bezalkoholna pića, tekstilne proizvode (odeću, posteljinu, ćebad i sl.), obuću i dečje igračke pored dokaza iz stava 2. ovog člana, podnosi i specifikaciju robe u kojoj je naznačen trgovački naziv i količina, carinski organ o oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina stavlja zabelešku na deklaraciji.

Specifična oprema, uređaji i instrumenti i njihovi
rezervni delovi, kao i lekovi za privredna društva
u oblasti zdravstva

Član 22.

Privredna društva u oblasti zdravstva oslobođena su od plaćanja uvoznih dažbina na specifičnu opremu, uređaje i instrumente za zdravstvo i njihove rezervne delove i na potrošni materijal za korišćenje te opreme, kao i za lekove koji se koriste u bolničkom lečenju, koji se ne proizvode u zemlji i ako se uvoze radi opremanja i potreba tih privrednih društava u skladu sa programima razvoja zdravstva.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi:

1) potvrdu ministarstva nadležnog za poslove zdravstva kojom se dokazuje da se specifična oprema, uređaji i instrumenti za zdravstvo, njihovi rezervni delovi i potrošni materijal za korišćenje te opreme, kao i lekovi koji se koriste u bolničkom lečenju, uvoze radi opremanja i potreba pravnih lica u oblasti zdravstva;

2) potvrdu Privredne komore Srbije da se roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji.

Oprema i rezervni delovi za privredna društva za profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje osoba
sa invaliditetom

Član 23.

Privredna društva za profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje invalida oslobođena su od plaćanja uvoznih dažbina na opremu i rezervne delove koji se ne proizvode u zemlji, a koriste se za profesionalno osposobljavanje i radno angažovanje invalida.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog korisnik povlastice carinskom organu podnosi:

1) izvod iz Registra privrednih subjekata da se korisnik povlastice bavi profesionalnim osposobljavanjem i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom;

2) potvrdu Privredne komore Srbije da se roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji;

3) izjavu korisnika povlastice da roba služi za profesionalno osposobljavanje i radno angažovanje osoba sa invaliditetom.

Oprema za zaštitu životne sredine

Član 24.

Lica, osim fizičkih oslobođena su od plaćanja uvoznih dažbina na opremu koja se ne proizvodi u zemlji, a služi neposredno za zaštitu životne sredine.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi:

1) potvrdu ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine da roba koja se uvozi služi neposredno za zaštitu životne sredine;

2) potvrdu Privredne komore Srbije da se roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji.

Medalje i plakete

Član 25.

Lica, osim fizičkih oslobođena su od plaćanja uvoznih dažbina na medalje i plakete koje primaju iz inostranstva radi dodeljivanja na međunarodnim takmičenjima koja se organizuju u Republici Srbiji.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi izjavu o organizovanju međunarodnog takmičenja u zemlji i da će medalje i plakete dodeljivati na tom takmičenju.

O oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina carinski organ stavlja zabelešku na izjavi.

V. VRSTA ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU
UVOZNE DAŽBINE

Reklamni materijal i uzorci

Član 26.

Uvozne dažbine se ne plaćaju na reklamni materijal i uzorke koji se besplatno primaju iz inostranstva.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi:

1) izjavu ili drugi dokaz stranog pošiljaoca da reklamni materijal i uzorke šalje besplatno;

2) svoju izjavu da će taj materijal besplatno podeliti u reklamne svrhe, odnosno da će uzorke upotrebiti u svrhe za koje su uvezeni.

Carinski organ će uzorke učiniti neupotrebljivim za trgovačke svrhe (stavljanjem žigova, bušenjem ili na drugi način), s tim da se ne uništi njihova osnovna funkcionalna vrednost i upotrebljivost za svrhe za koje su uvezeni.

O oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina carinski organ stavlja zabelešku na izjavi.

Reklamnim materijalom i uzorcima, u smislu ovog člana, smatra se:

1) štampani ili snimljeni materijal, objave, oglasi, plakati, katalozi, mikrofilmovi i drugi oblici trgovinskog obaveštavanja o robi, prevozu i uslugama koje pruža strani pošiljalac, razni reklamni predmeti na kojima je vidno utisnuta firma stranog pošiljaoca sa kojim korisnik povlastice održava poslovne veze, do ukupne vrednosti od 3.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti;

2) uzorci čija pojedinačna vrednost nije veća od 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti, a koji se primaju radi pribavljanja poruxbine ili ponude robe, odnosno zaključenja ugovora o proizvodnji te robe, kao i za prikazivanje, ispitivanje i sl.

Reklamnim materijalom i uzorcima iz stava 5. ovog člana ne smatraju se cigarete, žestoka alkoholna pića, parfemi i drugi kozmetički preparati i druga roba široke potrošnje, osim kada način i veličina pakovanja ukazuju da služe za demonstracije.

Izuzetno od stava 5. tačka 1. ovog člana reklamnim materijalom i uzorcima smatraju se i parfemi i drugi kozmetički preparati, kao i druga roba široke potrošnje i drugi reklamni predmeti čija pojedinačna vrednost nije veća od dva evra u dinarskoj protivvrednosti na kojima nije utisnuta firma stranog pošiljaoca, a koji služe za besplatnu podelu uz časopise ili druge stručne publikacije koje se štampaju u Republici Srbiji.

Roba iz st. 5. i 7. ovog člana ne može se prodavati niti upotrebljavati u druge svrhe osim u svrhe zbog kojih je uvezena.

Predmeti stranih izlagača koji učestvuju na međunarodnim sajmovima i prodajnim izložbama u zemlji

Član 27.

Uvozne dažbine se ne plaćaju na predmete stranih izlagača koji učestvuju na međunarodnim sajmovima i prodajnim izložbama u zemlji, koje unose i primaju iz inostranstva radi uobičajene raspodele ili potrošnje za vreme održavanja sajmova, odnosno izložbi.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi pismeni zahtev za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina u kojem će naznačiti firmu izlagača, ime lica na koje glasi izlagački karton i vrstu, količinu i vrednost robe koja se uvozi, odnosno prima iz inostranstva radi uobičajene raspodele ili potrošnje na sajmu, odnosno izložbi.

O oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina carinski organ stavlja zabelešku na zahtevu.

Predmetima iz stava 1. ovog člana, u smislu ove uredbe, smatraju se:

1) uzorci strane robe izložene na međunarodnom sajmu ili izložbi u zemlji ili uzorci napravljeni od takve robe, pod uslovom:

– da se dele besplatno;

– da su neznatne vrednosti u odnosu na cenu po jedinici mere iste vrste robe;

– da su upakovani ili pripremljeni za uobičajenu raspodelu i potrošnju u pakovanjima koja su očigledno manja od standardnih pakovanja za prodaju na malo;

2) reklamni materijal do ukupne dinarske vrednosti od 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, pod uslovom da vrednost pojedinog predmeta nije veća od 50 evra, u dinarskoj protivvrednosti;

3) cigarete do 1.000 komada, druge duvanske prerađevine do 0,5 kg, žestoka alkoholna pića do 10 litara i druga roba, osim kozmetičkih preparata, parfema i kolonjskih voda, do ukupne vrednosti od 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti;

4) predmeti po jednom izlagačkom kartonu na ime jednog predstavnika strane firme - stranog državljanina sa prebivalištem u inostranstvu, s tim što jedna strana firma može ostvariti povlasticu za najviše pet izlagačkih kartona;

5) prehrambeni proizvodi i alkoholna pića koji se dele besplatno u količinama neophodnim za ocenjivanje njihovog kvaliteta radi dodeljivanja nagrada;

6) predmeti namenjeni za prikazivanje, odnosno demonstriranje mašina ili aparata koji će se utrošiti ili uništiti u toku prikazivanja, odnosno demonstriranja;

7) predmeti koji služe i koji će se upotrebiti za izgradnju, prilagođavanje i dekorisanje privremenih štandova (boje, lakovi, tapeti, tapisoni i sl.);

8) katalozi, prospekti, oglasi, kalendari i fotografije, ako je očigledno da su namenjeni za korišćenje kao propagandni materijal za izloženu stranu robu ako se dele besplatno;

9) formulari i drugi štampani materijal koji su potrebni za administraciju izlagača za vreme održavanja međunarodnog sajma, odnosno izložbe u zemlji.

Žigovi, patenti, modeli, prateće isprave, prijave
i podnesci za priznavanje prava

Član 28.

Uvozne dažbine se ne plaćaju na žigove, patente, modele i prateće isprave, kao i prijave i podneske za priznavanje prava, koji se dostavljaju organizacijama za zaštitu prava intelektualne svojine.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi izjavu da se žigovi, patenti, modeli i prateće isprave, kao i prijave i podnesci za priznavanje prava dostavljaju organizaciji za zaštitu prava intelektualne svojine.

O oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina carinski organ stavlja zabelešku na deklaraciji.

Pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode

Član 29.

Uvozne dažbine se ne plaćaju na pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode.

Pošiljkom male vrednosti, nekomercijalne prirode, u smislu stava 1. ovog člana, osim pošiljki koje se sastoje od alkohola i alkoholnih pića, parfema i toaletne vode, duvana i duvanskih proizvoda, smatraju se:

1) pošiljke čija vrednost ne prelazi 25 evra, u dinarskoj protivvrednosti;

2) javne isprave, trgovačka korespodencija, poslovne knjige, robna, pravna i finansijska dokumentacija, čekovi, menice, obveznice, akcije i efektivni strani novac, kao i privatna korespodencija.

O oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz stava 1.
ovog člana carinski organ stavlja zabelešku na poštansko-carinskoj prijavi, odnosno na deklaraciji.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Propisi koji prestaju da važe

Član 30.

Danom početka primene ove uredbe prestaju da važe čl. 246. do 274. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga („Službeni glasnik RS” br. 127/03, 20/04, 24/04, 63/04, 104/04, 44/05, 71/05, 76/05, 106/05, 5/06, 47/06, 86/06, 10/07, 25/07, 80/07, 9/09, 26/09, 28/09, 57/09 i 96/09).

Stupanje na snagu

Član 31.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od tridesetog dana od dana stupanja na snagu.

05 broj 110-5021/2010

U Beogradu, 8. jula 2010. godine

 

  • NALOG U VEZI POSTUPANJA SA POŠILJKAMA HUMANITARNE POMOĆI

U skladu sa novonastalom situacijom nastalom zbog izlivanja većeg broja reka i ugroženosti pojedinih naselja i stanovništva u našoj zemlji, kao i u vezi sa tim najave većeg broja pošiljki humanitarne pomoći ugroženim područjima Republike Srbije, nalaže se svim organizacionim jedinicama Uprave carina sledeće:

Postupak sa navedenim pošiljkama na graničnim prelazima prilikom ulaska u carinsko područje Republike Srbije i njihovo prijavljivanje radi upućenja do odredišta smatraće se prioritetnim uz poštovanje svih propisanih carinskih postupaka i procedura. Ukoliko vozar koji unosi robu u carinsko područje nema carinskog zastupnika, angažovani carinski službenik upoznaće ga sa mogućnošću usmenog prijavljivanja, u kom slučaju obaveza je tog carinskog službenika da on formira i obradi tranzitnu deklaraciju u ISCS-u za tu pošiljku, uruči odgovarajuće primerke vozaru i uputi ga da se sa njima javi odredišnom carinskom organu. Takođe u cilju obezbeđenja odgovarajuće kontrole, a ukoliko vozar ne obezbedi odgovarajući instrument obezbeđenja carinskog duga koji može nastati u postupku tranzita ove robe, angažovani carinski službenik obavezno će uz primerke tranzitne deklaracije i prateće dokumentacije koja ostaje u graničnoj carinskoj ispostavi, priložiti i kopiju putne isprave ili drugi odgovarajući lični dokument vozara.

U vezi postupka odobrenja zahtevanog carinskog postupka sa ovim pošiljkama u odredišnim carinskim ispostavama, navedeni postupak takođe će imati prioritet. S tim u vezi, podsećamo vas na mogućnost primene odredbi čl. 178. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom, kojom je propisano da deklarant usmenu deklaraciju za stavljanje robe u slobodan promet može, između ostalog, da podnese i za robu nekomercijalne prirode manjeg ekonomskog značaja, ako to odobri carinski organ.

Takođe, čl. 182. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom, propisano je, između ostalog, da pri postupku privremenog uvoza usmeno se može deklarisati i druga roba, ako carinski organ to odobri.

S obzirom na konkretne najave prispeća određenih humanitarnih pošiljki, upravnik Carinarnice Beograd organizovaće 18.05.2014. godine aktivno dežurstvo u CI Luka Beograd, CI Terminal - Beograd i CI Beogradski sajam. Nakon toga, a u zavisnosti od najava prispeća humanitarne pomoći, upravnici carinarnica organizovaće rad organizacionih jedinica u svojim carinarnicama u skladu sa potrebom nesmetanog obavljanja carinskih postupaka sa navedenim pošiljkama.

Imajući u vidu potrebu vođenja evidencije o pošiljkama koje se upućuju kao humanitarna pomoć, sve granične carinske ispostave u obavezi su da za svaku pojedinačnu pošiljku koja je ušla u carinsko područje, odmah o tome obaveste Biro direktora Uprave carina. Obaveštenje mora da sadrži sledeće podatke:

- pošiljalac robe,

- primalac robe,

- vrsta robe,

- količina robe i

- vrednost robe

Navedeno obaveštenje dostavljati na email: divjakd@carina.rs ili na faks broj: 011 2693-317.

Podvlačimo da su za pravilnu primenu ovog akta odgovorni upravnici carinarnica, šefovi i rukovodioci organizacionih jedinica, kao i svi carinski službenici angažovani u postupku sa navedenom robom. Eventualno utvrđeni propusti u sprovođenju ovog naloga, ili nepostupanje u skladu sa navedenim, smatraće se težom povredom radne dužnost i može biti razlog za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti.

(Beograd, 18.5.2014. godine)

  • NALOG U VEZI POSTUPANJA SA POŠILJKAMA HUMANITARNE POMOĆI - DOPUNA

Veza: Akt Uprave carina broj Službeno od 18.05.2014. godine

Napred navedenim aktom obavestili smo vas o načinu postupanja sa pošiljkama humanitarne pomoći namenjenim područjima ugroženim poplavom, prilikom ulaska u carinsko područje Republike Srbije.

Postupak sa navedenim pošiljkama smatraće se prioritetnim uz poštovanje svih propisanih carinskih postupaka i procedura.

U cilju pojašnjenja postupanja po navedenom aktu, obaveštavate se o sledećem:

U delu akta u kojem je navedeno da je obaveza postupajućeg carinskog službenika da upozna vozara sa mogućnošću usmenog prijaljivanja robe i formira i obradi tranzitnu deklaraciju u ISCS-u ukoliko vozar koji unosi robu u carinsko područje nema carinskog zastupnika, skrećemo pažnju carinarnicama da će se ovaj način postupanja primenjivati samo izuzetno kada iz objektivnih razloga vozar nije u mogućnosti da angažuje carinskog zastupnika.

Humanitarne pošiljke koje se prijavljuju na graničnom prelazu a za koje postoje podaci kome su namenjene, upućuju se tranzitnom deklaracijom do odredišne carinske ispostave po izboru deklaranta, odnosno, organizacionoj jedinici opredeljenoj prema podacima iz isprava koje prate robu u postupku tranzita, a ukoliko vozar ne raspolaže podacima o krajnjem odredištu odnosno primaocu robe, takve pošiljke će se upućivati u CI Terminal Beograd (11568) radi daljeg sprovođenja odgovarajućeg carinskog postupka.

Napominjemo da je u CI Terminal Beograd obezbeđeno stalno prisustvo (24 sata) predstavnika Crvenog Krsta, MUP-a i carinske službe.

Ovim se dopunjuje akt Uprave carina od 18.05.2014. godine.

(Akt Uprave carina broj 148-03-030-01-193/2014 od 19.05.2014. godine)

 

  • IZUZIMANJE HUMANITARNE POMOĆI OD IZDAVANJA DOZVOLA ZA PREVOZ

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije je svojim aktom 344-03-5115/2014-23 od 19.05.2014. godine, obavestilo Upravu carina da se, s obzirom na vanredno stanje zbog poplava, kao i katastrofalnih posledica koje su zadesile Republiku Srbiju, očekuje pristizanje humanitarne pomoći iz cele Evrope za ugroženo stanovništvo Republike Srbije i podsetilo da je prevoz humanitarne pomoći za poplavljena područja izuzet iz režima multilateralnih i bilateralnih dozvola.

S tim u vezi, potrebno je da se vozila koja prevoze humanitarnu pomoć propuštaju bez međunarodnih dozvola i po ubrzanom postupku.

Prednje vam se dostavlja radi upoznavanja i jednoobrazne primene.

(Akt Uprave carina broj 148-03-030-01-198/2/2014 od 19.05.2014. godine)

Izvor: