Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Socijalno-ekonomski savet prihvatio inicijativu Saveza samostalnih sindikata Srbije da se ukinu kazneni poeni za sve penzionere nakon što napune 65 godina. Predlog ide pred Vladu RS, a konačna odluka biće doneta nakon finansijske analize. Promena Zakona, ukoliko je bude, važiće za sve radnike, a ne samo za zaposlene u preduzećima u restrukturiranju. Nije poznato da li će kazneni poeni važiti retroaktivno za one koji su već napustili radno mesto, ili samo za buduće penzionere


Socijalno-ekonomski savet, koji sačinjavaju reprezentativni sindikati, poslodavci i predstavnici Vlade, prihvatio je na sednici održanoj 18. aprila 2017. godine inicijativu Saveza samostalnih sindikata Srbije da se ukinu kazneni poeni za sve penzionere nakon što napune 65 godina. Ovaj predlog sada ide pred Vladu Republike Srbije, a konačna odluka biće doneta posle finansijske analize. Promena nekih članova zakona očekuje se do kraja godine, ali nadležni ne navode kojih konkretno.

Prema sadašnjem Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014 - dalje: Zakon), svima koji napuste radno mesto pre propisanog broja godina života penzija se na mesečnom nivou umanjuje za 0,34 odsto. To znači da prevremena penzija može da bude niža za maksimalno 20,5 odsto, i ona se prima doživotno. Međutim, prema predlogu sindikata koji je usvojio SES, prevremena penzija primala bi se samo do 65. rođendana, a posle toga - puna.

Promena Zakona, ukoliko je bude, važiće za sve radnike, a ne samo za zaposlene u preduzećima u restrukturiranju, kako se ranije moglo čuti. Na godišnjem nivou to je veliki novac koji ode na penale za one koji ionako imaju mala primanja. To ne izdvaja samo poslodavac, već svaki zaposleni ima obavezu po zakonu da daje 14 odsto svoje zarade za penziono. Plata bi, dakle, bila veća za taj iznos da to ne moramo da izdvajamo.

- Član 70a Zakona nepravedan je naročito prema radnicima koji rade teške fizičke poslove i za one koji su izgubili posao pa moraju, ne svojom voljom, u prevremenu penziju - kaže Ljubisav Orbović, predsednik SSSS. - Očekujemo da Vlada nađe adekvatno rešenje i da se ova izmena unese u Zakon.

Za ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prihvatanje ove inicijative je još jedan znak da socijalni dijalog u Srbiji postoji i da se u proteklih godinu dana dosta uradilo na ovom planu.

- Vlada će izaći sa svojim stavom o ovom pitanju posle ekonomske analize stanja i tada ćemo znati da li je ovo uopšte moguće - rekao je Vulin. - Primera radi, ljudi koji imaju beneficirani radni staž idu u penziju sa 61 godinom i sadašnji Zakon im ukida ove povlastice.

Kako je naglasio ministar, nema preciznih podataka o tome koliko je penzionera oštećeno postojećim propisima, a ni konkretnog predloga da li će ukidanje kaznenih poena važiti retroaktivno za one koji su već napustili radno mesto, ili samo za buduće penzionere.

Na sednici Saveta dato je i zeleno svetlo da se posle više od godinu dana potpiše prošireno dejstvo kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradnih umetnika u ugostiteljstvu. Problem u ovoj oblasti je nastao kada se Ministarstvo kulture proglasilo nenadležnim za estradu uz obrazloženje da to nije njihov resor.

- Potpisivanje znači da će od sada i za pevače i muzičare u kafanama važiti određena pravila, odnosno ko može da radi a ko ne, da nema socijalnog dampinga i nelojalne konkurencije - kaže Duško Vuković, potpredsednik veća SSSS. - Sada će morati da ih poštuju i oni koji nisu članovi sindikata ili gazde restorana koji nisu u Uniji poslodavaca Srbije. Tako će se ujednačiti ekonomska pozicija svih ugostitelja i estradnih umetnika.

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014)

1a Prevremena starosna penzija

Član 70a

Visina prevremene starosne penzije određuje se na isti način kao i visina starosne penzije, s tim što se iznos tako određene penzije trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec pre navršenih 65 godina života.

Izvor: Vebsajt Novosti, 18.04.2017.
Naslov: Redakcija