Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: OPšTINSKI INSPEKTORI MOGU I DUżNI SU DA I BEZ SATELITSKOG SNIMKA POPISUJU NELEGALNE OBJEKTE. KADA NADLEżNI ORGAN EVIDENTIRA NEKI NEZAKONITO IZGRAđEN OBJEKAT, TADA ćE, UKOLIKO NEMA POUZDAN DOKAZ O VREMENU NJEGOVE IZGRADNJE, KORISTITI SATELITSKI SNIMAK, KAO POMOćNO DOKAZNO SREDSTVO


Prošlo je skoro pola godine od donošenja Zakona o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon), a popis nelegalnih nekretnina u Srbiji nije ni na vidiku.

U Ministarstvu za građevinarstvo, saobraćaj i infrastukturu kažu da se taj posao mora sprovesti u roku od 12 meseci od dana stupanja Zakona na snagu, što će reći do 27. novembar 2016. godine.

Kada je reč o satelitskom snimku, koji bi građevinskim inspektorima trebalo da omogući da utvrde da li je određen objekat izgrađen pre ili posle stupanja Zakona na snagu, u Ministarstvu sada tvrde da ovaj snimak i nije toliko značajan.

- Opštinski inspektori mogu i dužni su da i bez satelitskog snimka popisuju nelegalne objekte, kao što svi nadležni treba da rade na rušenju nelegalnih objekata. Kada nadležni organ evidentira neki nezakonito izgrađen objekat, tada će, ukoliko nema pouzdan dokaz o vremenu njegove izgradnje, koristiti satelitski snimak, kao pomoćno dokazno sredstvo - kažu u Ministarstvu i dodaju da će "u tehničkom smislu snimak biti dostupan za mesec dana".

Ono što je u ovakvom stavu problematično jeste činjenica da je Ministarstvo pri usvajanju Zakona satelitski snimak najavljivalo kao jedan od ključnih alatki u borbi protiv nelegalne gradnje.

Tada je ministarka, Zorana Mihajlović, objašnjavala da će snimak biti krucijalni dokaz za nelegalnu gradnju nakon usvajanja Zakona, a sada se ispostavlja da to i nije baš tako.

Čak iako prihvatimo da uloga satelitskog snimka nije tako značajna kako tvrde u Ministarstvu, onda se postavlja pitanje zašto nešto što i nije tako značajno plaćamo 1,1 milion evra.

Izvor: Vebsajt Blic, M. Tašković, B. Anđelić, 18.04.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija