Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS ODOBRILA PET MILIONA DINARA KOJIM ćE SE POKRITI PDV ZA IZGRADNJU DEčIJEG ODELJENJA BOLNICE U NIšU


Vlada Republike Srbije odobrila je Ministarstvu zdravlja pet miliona dinara kojim će se pokriti PDV za izgradnju dečijeg hematoonkološkog odeljenja bolnice u Nišu.

Iz Ministarstva zdravlja saopšteno je da je pet miliona dinara odobreno Kliničkom centru Niš i da su time otklonjene sve prepreke za početak realizacije značajnog projekta dogradnje dečjeg hematoonkološkog odeljenja.

Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka (NURDOR), SMS porukama i humanitarnim akcijama prikupilo je 20 miliona dinara za dogradnju tog odeljenja Kliničkog centra u Nišu. Sa radovima je trebalo da se počne u maju, novcem koji je obezbeđen kroz humanitarne akcije. Do sada je dogradnja bila pod znakom pitanja jer je NURDOR morao da plati i PDV od pet miliona dinara.

Kako je ranije naveo predsednik ovog udruženja, Todor Mančić, u Ministarstvu finansija su dva puta naišli na nerazumevanje, dok su iz ovog Ministarstva poručili da moraju da se drže zakona.

- U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.) nije propisano poresko oslobođenje. Eventualno rešenje navedenog slučaja nije direktno oslobođenje od plaćanja PDV, ali u NUDOR-u mogu da apliciraju da resorno ministarstvo učestvuje u finansiranju iznosa po osnovu PDV - kažu u Ministarstvu finansija.

Iz Ministarstva zdravlja poručuju da će nastaviti da sarađuju i podržavaju rad NURDOR-a, kao i drugih, sličnih organizacija.

Izvor: Vebsajt RTS i Blic, 19.04.2016.
Naslov: Redakcija