Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI PORESKE UPRAVE I KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKE AKADEMIJE: ZA INSPEKTORE PORESKE POLICIJE BIćE ORGANIZOVANE STRUčNE OBUKE IZ OBLASTI KRIVIčNOG, PROCESNOG I MATERIJALNOG PRAVA


Sporazumom o saradnji Poreske uprave Republike Srbije i Kriminalističko-policijske akademije uspostavlja se, po prvi put od osnivanja Poreske policije, naučno-obrazovna saradnja radi poboljšanja i proširenja postojećih obrazovnih, naučnih, istraživačkih i poslovnih delatnosti obe ustanove.

Na osnovu Sporazuma, koji su potpisale direktor Poreske uprave Dragana Marković i v.d. dekana Kriminalističko-policijske akademije dr Dragana Kolarić, biće organizovane stručne obuke. U nizu kriminalističkih obuka za inspektore Poreske policije, polaznici će biti u prilici da čuju predavanja iz oblasti krivičnog, procesnog i materijalnog prava priznatih stručnjaka iz Tužilaštva, MUP-a kao i Pravnog fakulteta u Beogradu. Obuke su organizovane uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ u okviru projekta "Reforma javnih finansija".

Ove institucije će zajednički organizovati seminare i druge oblike edukacije, obavljati naučna istraživanja kroz projekte od zajedničkog interesa, sarađivati u pružanju savetodavnih usluga neophodnih za efikasan rad institucija, razmenjivati naučne, stručne i druge informacije.

Svečanom potpisivanju Sporazuma o saradnji prisustvovao je načelnik Uprave kriminalističke policije Srđan Paskvali, predstavnici Ministarstva finansija, Poreske uprave, GIZ-a, kao i profesori Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Kriminalističko-policijske akademije.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 19.04.2016.