Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE PROPISA RADI REGULISANJA NAČINA NA KOJI TURISTIČKE AGENCIJE OBRAČUVAJU CENE ARANŽMANE: AGENCIJE NE SMEJU DA PRIMAJU DEVIZE NA RUKE, PA SE ZBOG KURSNE RAZLIKE GUBI I DO NEKOLIKO HILJADA DINARA


Već nekoliko godina kupcima turističkih aranžmana agencije aranžman obračunavaju po višem bančinom kursu, koji je od dva do tri dinara veći nego u menjačnicama. Agencije ne smeju da primaju devize na ruke, pa se pri kupoprodaji evra gubi i do nekoliko hiljada dinara. Iako je u menjačnicama evro oko 123 dinara u turističkim agencijama je on i po 126 dinara.

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Rasim Ljajić, najavljuje izmene propisa, ali i pojačane inspekcije kontrole.

U turističkim agencijama kažu da tako nalaže Zakon o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014), ali da je broj putnika koji menja devize radi uplate aranžmana veoma mali.

"Najveći broj naših putnika plaća turističke aranžmane kreditnim karticama, čekovima, administrativnom zabranom na platu i eventualno nekom gotovinom", navode iz jedne od turističkih agencija.

U Udruženju turističkih agencija smatraju da je sve po Zakonu.

"Sredinom devedesetih godina imali smo takozvane devizne blagajne i mogućnost da primamo devize od građana potpuno regularno i stavljamo u blagajnu. Te devize su se koristile isključivo za plaćanje u inostranstvu i službenih puteva u inostranstvo i bila je jednostavna kontrola tih sredstava", rekao je Aleksandra Seničić, direktor Jute.

Stručnjaci smatraju da prostora ima za izmene propisa, jer se porez pri plaćanju u domaćoj valuti obračunava na ceo iznos aranžmana po srednjem kursu Narodne banke na dan poreske obaveze. Ako bi bilo moguće podeliti aranžman na deo koji se plaća devizama i na deo u dinarima, postoji mogućnost da se samo deo ugovora plati po tom kursu u devizama.

Ministar Ljajić kaže da je situacija sa obračunom kursa neprijatna i da se traži rešenje.

"Mi nastojimo da taj problem rešimo sa agencijama pre svega da one ne trpe štetu, ali ne mogu da zarađuju na štetu kupaca. Ukoliko to urodi plodom, mi ćemo nastaviti sa inspekcijskim kontrolama dok se taj problem ne reši", rekao je ministar.

U međuvremenu, iz Narodne banke saopštavaju da devizno poslovanje turističkih agencija nije regulisano propisima NBS-a. Kažu da organizator putovanja prilikom utvrđivanja obračunskog kursa treba da koristi deviznu kursnu listu banke ili zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije. On važi na dan uplate i o tome klijent treba da bude obavešten pre puta.

Izvor: Vebsajt RTS, Dragan Stojev, 18.04.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija