Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU


Svi koji su nezadovoljni Zakonikom o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) - tužioci, sudije, profesori prava i advokati - moći će da predstave svoje primedbe do kraja godine, a u januaru biće formirana radna grupa koja će raditi na njegovim izmenama, potvrdio je za državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić.

"Izmene neće podrazumevati promenu koncepta zakonika, odnosno tužilačke istrage, već otklanjanje nedostataka koji su se pokazali u praksi ZKP se primenjuje od jeseni 2013. i na početku smo osnovali komisiju koja je pratila tu primenu. Ona je do proleća 2014. ukazala na probleme koji su se pojavili", kaže Ilić.

Na bazi tih zapažanja, komisija je sastavila zaključke, a Ministarstvo konstatovalo da se zakonik ne može menjati samo nekoliko meseci pošto je stupio na snagu, već će se pratiti primena i nastaviti dijalog sa učesnicima u postupku.

"ZKP je podrazumevao potpuno nov način pristupa postupku, u kojem smo odustali od sudijske i prešli na tužilačku istragu. U radu su se pojavili problemi koje zakonodavac nije mogao da predvidi i koje može da pokaže samo praksa. Sada, posle dve godine, neke stvari su sazrele za promenu, ali Ministarstvo želi ozbiljan, dugotrajan proces konsultacija pre formiranja radne grupe koja će raditi na izmenama. Posebno s obzirom na veliki broj sukobljenih mišljenja koja su pratila ZKP još od usvajanja."

Od početka juna, dva puta mesečno, do kraja godine, biće organizovani okrugli stolovi, na kojima će učestvovati profesori krivičnog prava, tužioci, sudije i advokati, i gde će svaki sto imati svoju temu, vezanu za jednu ili više glava ZKP.

Na kraju godine primedbe će biti objedinjene u konkretne zaključke, koji će biti osnova radnoj grupi. Od obima iznetih problema zavisiće i njen tempo rada, a posao bi trebalo da bude okončan do polovine 2016. godine, kada ćemo imati nacrt izmenjenog ZKP.

"Tužilačka istraga svakako ostaje, ali će ona biti poboljšana. Okrugli stolovi pokazaće ne samo koje su normativne promene potrebne, već i šta treba menjati u organizaciji: da li je dovoljan postojeći broj tužilačkih zamenika, tužilačke administracije, prostorija i vozila, da li će jedan tužilac biti zadužen za isti predmet od krivične prijave do žalbe Vrhovnom sudu ili će se formirati istražni centar", konstatuje Ilić. 

Izvor: Večernje novosti, 17.4.2015.