Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

APR: Zatvaraju se šalteri, a prijem zahteva obavlјaće se putem poštanskih operatora


Na osnovu Zaklјučka Vlade Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 35, od 18. marta 2020), Agencija za privredne registre obustavlјa rad sa strankama putem neposrednog kontakta, odnosno na šalterima Agencije, do dana prestanka vanrednog stanja ili do donošenja drugog akta Vlade Republike Srbije.

Agencija je obezbedila nesmetani nastavak obavlјanja poslova iz svoje nadležnosti, uz poštovanje svih zakonskih rokova za odlučivanje.

Korisnicima su i dalјe na raspolaganju sledeći eServisi APR-a: eRegistracija osnivanja jednočlanog i višečlanog DOO, eRegistracija osnivanja preduzetnika, eGrađevinske dozvole, eDostavlјanje finansijskih izveštaja i Centralna evidencija stvarnih vlasnika.

Sve ostale registracione prijave, dokumentacija i zahtevi treba da se šalјu u papirnoj formi, putem poštanskih operatora, kao i do sada.

Propisani obrasci su objavlјeni na internet stranici Agencije, u odelјku Registri, na linku Obrasci, ali Agencija, takođe, prima i podneske građana u slobodnoj formi, u pisanom obliku, iz kojih se nedvosmisleno vidi razlog podnošenja zahteva.

Najtačnije i najažurnije informacije o procedurama i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, kao i obrasci registracionih prijava, modeli akata i naknade objavlјeni su na sajtu Agencije, gde se može pratiti i tok prijema i obrade svakog pojedinačnog predmeta, putem stranice Pretrage- Pretrage podataka o primlјenim prijavama i žalbama.

Pitanja se mogu postavlјati Info centru putem telefona 011 20 23 350 i elektronske pošte info@apr.gov.rs

Građani mogu potražiti odgovore na pitanja i putem telefona organizacionih jedinica (OJ) Agencije:

016/237-655 OJ Leskovac

024/671-930 OJ Subotica

036/326-999 OJ Kralјevo

031/513-868 Oj Užica

019/420-360 OJ Zaječar

023/511-518 OJ Zrenjanin

034/500-238 OJ Kragujevac

021/270-3817 OJ Novi Sad

021/475-4308 OJ Novi Sad

021/661-4592 OJ Novi Sad

014/291-013 OJ Valјevo

064/8831458 Oj Kosovska Mitrovica

012/220-051 OJ Požarevac

Tehnička pitanja, u vezi eServisa i rada aplikacija u IT sistemu APR-a, mogu se postavlјati Servis desku putem telefona 011 20 20 293 i elektronske pošte sd@apr.gov.rs

Kako je obustavljen rad sa strankama i u arhivi APR-a u Rakovici, neophodne informacije o arhivskoj dokumentaciji se mogu dobiti pozivom na brojeve 011 333 1 434 i 011 330 7 912, ili putem elektronske pošte arhiv@apr.gov.rs

Pravna pomoć će se pružati elektronskim putem, a elektronske adrese svih registara, kojima se upućuju pitanja, objavlјene su na stranici Kontakti.

Izvor: Vebsajt APR, 19.03.2020.
Naslov: Redakcija