Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Pokrenut postupak za ocenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o porezima na imovinu


Ustavni sud je na 7. sednici održanoj 16. marta 2017. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda odlučio o 3 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 5. st. 3. i 4. Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013). (predmet IUz-155/2014)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredba člana 4. stav 1. u delu koji glasi: "Držanje više od dva psa ili dve mačke dozvoljeno je ukoliko vlasnik odnosno držalac pribavi akt nadležnog organa o ispunjenosti uslova, u skladu sa zakonom." Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Pančeva ("Sl. list grada Pančeva", br. 21/2010, 6/2014), nije u saglasnosti sa zakonom. (predmet IUo-257/2015)

- utvrdio da odredba člana 1. stav 3. Odluke o ostvarivanju prava na povlašćen prevoz u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju učenika i zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i ustanovama kulture ("Opštinski službeni glasnik opštine Jagodina", broj 2/05), nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i zakonom. (predmet IUo-63/2016)

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 16.03.2017.
Naslov: Redakcija