Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU: Vlasnici kladionica smatraju da će nove odredbe bitno otežati poslovanje


"Gde su nekada bile radionice, sada su kladionice" - rečenica koja je oslikavala čitav jedan period ekspanzije objekata u kojima su mnogi tiketom tražili put do punijeg novčanika, uskoro bi mogla da se promeni.

Predlog zakona o igrama na sreću, koji je ušao u skupštinsku proceduru predvideo je veću zaštitu građana od velike izloženosti ovoj vrsti zabave, između ostalog, i tako što ubuduće minimalno rastojanje između kladionica, automat-klubova i igračnica moći da bude manje od 100 metara.

Novi zakon predviđa da takvi lokali i dalje budu udaljeni najmanje 200 metara od škole.

Zakonodavci su, kako se i ranije najavljivalo, značajan naglasak stavili na društvenu odgovornost, kako bi se osigurala što bolja prevencija maloletničkog kockanja.

Upućeni su saglasni da se će vlasnici novih objekata imati najviše briga, ali i da će neke odredbe značajno otežati poslovanje.

- Kada je u pitanju novi Zakon o igrama na sreću veoma je dobro što je bila organizovana javna rasprava o njegovom nacrtu. Na taj način je šira društvena javnost, a posebno ona stručna, bila u prilici da daje svoje komentare, predloge i sugestije. Među predloženim rešenjima ima dosta onih koji će usložiti i otežati poslovanje - kaže Rade Karan, direktor Udruženja priređivača igara na sreću (UPIS).

Pitanje je kako će se u narednom periodu organizovati i kontrolisati sprovođenje zakona jer je poznato da su u gotovo svakom gradu, a posebno prestonici kladionice bukvalno jedne do drugih, a često imamo i primere da četiri različita priređivača dele maltene istu adresu.

- Raširile su se toliko da je to grozno. "Gde su nekad bile radionice, sad su kladionice" - to je stvarno dobar štos. Međutim, kada čovek počne da se kocka od malih nogu to je problem. I treba uvesti žestok red i bitno smanjiti broj takvih objekata - kaže nam Mlađen Kovačević, ekonomista.

On kaže da bi trebalo zapravo uvesti meru da kladionice ne mogu da se nađu ni kilometar blizu škole. Ni osnovne, ni srednje.

Iz UPIS- a upravo upućuju na ovu odredbu kada govore o otežavanju poslovanja.

- Odredba o udaljenosti od 200 metara kolika je bila u Nacrtu, a sada u Predlogu od 100 metara između lokala u kojima se priređuju igre na sreću je veoma nepovoljna i otežaće poslovanje. U tom slučaju razumemo nameru Vlade i Ministarstva finansija da na taj način povećaju stepen zaštite igrača, a posebno zaštitu maloletnika. Ovde ja važno istaći da se odredba o minimalnoj razdaljini-udaljenosti ne odnosi na postojeće lokale već na lokale koji budu otvarani nakon stupanja na snagu novog Zakona - ističu iz UPIS- a.

Prema ovome, situacija iz beogradskog naselja Labudovo brda gde se čak četiri kladionice nalaze u svega 100 metara, ostaće kakva jeste.

Očekuje se i da će novi zakon obezbediti veće prihode u državni budžet i to kroz povećavanje taksa, garancija i naknada priređivačima. Država je očigledno veoma zainteresovana da se ovo sprovede do kraja. Cilj je i da se upravo ti prihodi koji se, kako ističe Kovačević i ne prijavljuju "kako treba", prevedu u legalni tok.

- Nisam samo siguran da li će država efektnim merama da se odrekne dela tog prihoda, jer će uvođenjem žestokih mera bitno smanjiti broj kladionica - pojašnjava Kovačević.

Bez obzira na to, odluka o udaljenosti od škola bi svakako trebalo da je prva na umu.

Radi osiguranja isplate dobitaka i naplate naknada, priređivač posebnih igara na sreću u igračnicama mora da u periodu za koji je data dozvola u banci sa sedištem na teritoriji Srbije ima namenski depozit od najmanje 300.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po igračnici ili bankarsku garanciju na taj iznos.

Predviđeno je i da mora svakoga dana kada se priređuju igre obezbediti u blagajni riziko depozit u iznosu od najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Kovačević misli da za mnoge postojeće to neće biti problem. I ističe da je depozit jedan od razloga zašto je država bila tolika tolerantna i liberalna ranije kada je reč o otvaranju novih kladionica.

Iz UPIS međutim, jasno kažu da će mera koja je odnosi na odredbe kojima se povećavaju iznosi bankarskih garancija, osnivačkog kapitala i drugih nameta bitno otežati rad.

Priređivač je dužan da obezbedi neprekidan video i audio nadzor sa snimanjem nad svim stolovima za igre na sreću, blagajne i ulaska – izlaska u igračnicu, kao i video-nadzor nad automatima za igre na sreću, igračima i posetiocima.

Dužan je da snimke video-nadzora čuva 30 dana, a po nalogu Uprave za igre na sreću i duže.

Baš zbog zaštite najmlađih, precizirano je da su priređivači dužni da na najefikasniji način sprovode zabranu učestvovanja maloletnika u igrama na sreću. Obaveza je svakog priređivača da unutar objekta u kome priređuje igre na sreću u neposrednoj blizini ulaznih vrata istakne poster veličine 100 puta 80 centimetara na kojem je odgovarajući tekst o prevenciji bolesti zavisnosti, kao i kontakt podaci ustanove koju je Ministarstvo zdravlja ovlastilo za lečenje bolesti zavisnosti od igara na sreću.

Predviđeno je da uz oglašavanje i reklamiranje klasičnih i posebnih igara na sreću ide i obaveštenje o zabrani učestvovanja maloletnih osoba u igrama na sreću i odgovarajući tekst upozorenja o prevenciji bolesti zavisnosti.

Iz UPIS kažu da ove dve poslednje odredbe neće bitno uticati na njihovo poslovanje jer se mahom one i sprovode.

Priređivač može stavljati u upotrebu automate za igre na sreću koji su u njegovoj svojini ili zakupu, odnosno lizingu.

U prostoriji u kojoj se priređuju posebne igre na sreću na automatima mora se nalaziti najmanje pet automata za igre na sreću istog priređivača.

Precizirano je da automati koji se prvi put stavljaju u upotrebu ne mogu, u trenutku pribavljanja, biti stariji godinu dana od dana njihove proizvodnje.

- Komentarisanje odredbe o starosti automata za igre na sreću je nesvrsishodno jer je ta odredba postojala odnosno postoji i u važećem Zakonu o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011, 93/2012 - dr. zakon, 30/2018, 95/2018 i 91/2019) i na Upravi za igre na sreću je da kontroliše njegovo sprovođenje - kaže Karan.

Predlog zakona je sada u skupštinskoj proceduri i ostaje nam da vidimo u kojoj verziji će biti usvojen odnosno da li će kroz amandmane biti unapređen njegov sadržaj, dodaje Karan.

Svakako, za kršenje zakona predviđene su novčane kazne koje se kreću od 100.000 do dva miliona dinara.

A iz Uprave igara na sreću su na pitanje da li će inspekcije redovno vrše kontrolu, naveli:

- Uprava za igre na sreću je nadležna za vršenje kancelarijskog i terenskog nadzor nad primenom zakona. Do aprila prošle godine, nadzor nad priređivačima je bio u nadležnosti Poreske uprave. -

Najznačajnije novine koje će sigurno novi zakon doneti za poslovanje kladionica su:

- udaljenost ne manja od 100 metara

- zakon će zatvoriti manje poslovnice

- veće osiguranje depozita

- video nadzor, snimci moraju da se čuvaju

- lepljenje novih postera

- kontrola starosti aparata

Izvor: Vebsajt Telegraf, Vesna Bjelić, 17.02.2020.
Naslov: Redakcija