Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE IZRAEL O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK: Odredbe Ugovora primenjivaće se u odnosu na poreze na dohodak koji je ostvaren u svakoj poreskoj godini koja počinje prvog januara ili posle prvog januara kalendarske godine koja neposredno sledi godinu u kojoj Ugovor stupa na snagu


Narodna skupština Republike Srbije potvrdila je Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak (u daljem tekstu: Ugovor).

Podsećamo, da je Ugovor potpisan u Beogradu, 22. novembra 2018. godine.

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2019), kao i tekst Ugovora, objavljeni su 18. februara 2019. godine.

O navedenom će, diplomatskim kanalima biti obavešteni nadležni organi Države Izrael.

S tim u vezi, shodno članu 29. (Stupanje na snagu) Ugovora, Ugovor će stupiti na snagu datumom diplomatske note kojom nadležni organi Države Izrael obaveštavaju o okončanju postupaka predviđenih unutrašnjim zakonima Države Izrael za stupanje na snagu Ugovora, o čemu će zainteresovana stručna javnost, blagovremeno, biti obaveštena.

Odredbe Ugovora primenjivaće se u odnosu na poreze na dohodak koji je  ostvaren u svakoj poreskoj godini koja počinje prvog januara ili posle prvog januara kalendarske godine koja neposredno sledi godinu u kojoj Ugovor stupa na snagu.

Nakon stupanja Ugovora na snagu, kao i početka njegove primene (najranije, od 1. januara 2020. godine) u posebnom tekstu, objavićemo komentar najznačajnijih odredaba Ugovora.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 19.02.2019.