Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA I UPRAVLJANJU VANREDNIM SITUACIJAMA: Obaveze pravnih lica i preduzetnika po Zakonu


Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon) stupio na snagu 21. novembra 2018.godine, i njime su ustanovljene obaveze koje moraju da ispune pravna lica i preduzetnici, kao i rokovi u kojima moraju da donesu akte propisane ovim zakonskim rešenjem:

  • Rok za donošenje procene rizika od katastrofa je do 21.05.2019. godine
  • Rok za donošenje plana zaštite i spasavanja je do 21.08.2019. godine

Zakonodavac je propisao i visoke novčane kazne do milion dinara, ako se u tom roku ne uradi dokumentacija.

Procene i planove po ovom Zakonu moći će da rade samo ovlašćena pravna lica. Do sada je licence za taj posao dobilo oko 350 procenitelja, a licence i ovlašćenja za izradu procene i plana će važiti pet godina.

Procenitelji rizika mogu polagati za licence tek po završenoj obuci. Ova mera je u potpunosti opravdana, jer će se izbeći dosadašnja praksa da se izlazi na ispit bez bilo kakve obuke.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 15.02.2019.
Naslov: Redakcija