Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVINE U NAČINU PRETRAŽIVANJA PODATAKA U CENTRALNOJ EVIDENCIJI ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKIH EDOZVOLA


U Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura za izdavanje građevinskih dozvola (CEOP) od 14. februara 2019. godine je omogućena pretraga podataka o statusu podnetog zahteva, od njegovog podnošenja do donošenja odluke.

Unošenjem podataka o adresi, katastarskoj opštini, katastarskoj parceli ili investitoru, u pretrazi će se dobijati, kao rezultat, informacija o tome da li je podnet zahtev za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske ili upotrebne dozvole, kao i da li je izjavljena žalba na neku od donetih odluka nadležnog organa.

Izvor: Vebsajt APR, 14.02.2019.