Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RAČUNOVODSTVU: Rok za dostavljanje Izjave o neaktivnosti za ona udruženja koja nisu imala poslovnih aktivnosti kao i Izveštaja za statističke potrebe je 28. februar 2018. godine


Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom obaveštava organizacije civilnog društva da je rok za podnošenje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre - 30. jun 2018. godine. Rok za dostavljanje Izjave o neaktivnosti za ona udruženja koja nisu imala poslovnih aktivnosti kao i Izveštaja za statističke potrebe je 28. februar 2018. godine.

Pravna lica i preduzetnici imaju obavezu dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja za 2017. godinu Agenciji za privredne registre u skladu sa čl. 33. i 35. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013).

  • Izveštaj za statističke potrebe obuhvata bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj;
  • Izjava o neaktivnosti je izjava koju Agenciji dostavljaju pravna lica koja nisu imala poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama imaju podatke o imovini i obavezama koji se odnose na izveštajnu godinu;
  • Redovni godišnji finansijski izveštaji su izveštaji koje pravna lica dostavljaju Agenciji, radi javnog objavljivanja. To mogu biti i izveštaji za poslovnu godinu koja se razlikuje od kalendarske, ali se u tom slučaju rokovi dostave razlikuju;
  • Vanredni finansijski izveštaj je izveštaj koji se sastavlja u slučajevima statusnih promena, otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaključenja postupka likvidacije nad pravnim licem, i on obuhvata bilans stanja i bilans uspeha.

U nastavku možete preuzeti:

Izvor: Vebsajt Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, 14.02.2018.
Naslov: Redakcija