Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORODIČNI ZAKON: Propisana je obaveza suda da u okviru odluke o razvodu, obavezno reši i pitanje poveravanja maloletne dece, kao i pitanje izdržavanja te načina održavanja ličnih odnosa između deteta i roditelja sa kojim dete ne živi. Razlozi zbog kojih sud može da odluči da dodeli starateljstvo samo jednom roditelju, a na osnovu procene i nalaza centra za socijalni rad, najčešće su kada je drugi roditelj teško bolestan, odsutan zbog prirode posla, ili zbog lečenja, na izdržavanju kazne zatvora, ako je prepustio staranje o detetu drugom roditelju i drugo


Sudski postupci dobijanja starateljstva nad decom u Srbiji mogu da traju i do pet godina. U najvećem broju slučajeva deca pripadnu majci.

Kako objašnjavaju pravni stručnjaci, mnogi očevi žele da dobiju starateljstvo nad decom da bi se osvetili supruzi ili da ne bi plaćali alimentaciju. Prema njihovim rečima, trajanje postupaka za razvod braka zavisi od težine spora, ali se oni načelno završavaju za godinu dana, nekad i nešto kraće, a retko se oduže na dve do tri, pa čak i pet godina.

U svim brakorazvodnim parnicama, kada se odlučuje o starateljstvu nad decom, sud je obavezan da pribavi mišljenje centra za socijalni rad, koji o starateljstvu odlučuje s obzirom na interes deteta.

Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, ističe da se deca češće dodeljuju majci, a da je "izuzetak jedino ako se utvrdi da je otac taj koji je bio savesniji, predaniji i bolje odgovara njihovim emocionalnim potrebama".

Advokatica, Marjana Majstorović, objašnjava da su razlozi zbog kojih sud može da odluči da dodeli starateljstvo samo jednom roditelju - a na osnovu procene i nalaza centra za socijalni rad - najčešće sledeći: kada je teško bolestan, odsutan zbog prirode posla, ili zbog lečenja, na izdržavanju kazne zatvora, ako je prepustio staranje o detetu drugom roditelju i drugo.

- Pravno je roditelj u nemogućnosti da vrši roditeljsko pravo ako je maloletan, a emancipacijom nije stekao potpunu poslovnu sposobnost, ako je lišen poslovne sposobnosti ili se odrekao roditeljskog prava - ukazuje Majstorović.

U Centru za socijalni rad na Zvezdari kažu da centri po nalogu suda dostavljaju mišljenje o starateljstvu, za šta imaju rok od 60 dana, ali sud donosi konačnu odluku, koju ne mora da zasniva na mišljenju centra. Pritom, u Centru negiraju ustaljene priče da otac dobija starateljstvo samo u slučajevima kada je majka nepodobna i socijalno problematična, već se uvek gleda šta je za dete najbolje ili za kog roditelja je ono više vezano.

Prema podacima iz 2010. godine, razvedeni očevi pet puta ređe su dobili starateljstvo. Posle 6.644 slučaja razvoda braka tokom te godine, tek 478 muževa dobilo starateljstvo nad decom.

- Da se slučajevi koji se tiču starateljstva nad maloletnom decom rešavaju hitnim postupkom, zbog dobrobiti i interesa upravo dece, preporuka je Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) - objašnjava Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, a sama brzina postupka zavisi od brzine kojom će nadležni centar za socijalni rad sudu dostaviti svoje mišljenje.

Ona dodaje da kada sud treba da donese odluku o poveravanju maloletnog deteta, obavezna procedura je pribavljanje mišljenja organa starateljstva, a to je nadležni centar za socijalni rad.

"Taj centar, posle opsežnog posmatranja, daje svoj stručni nalaz i mišljenje o porodičnoj situaciji, a sudije pri odlučivanju uglavnom uvažavaju mišljenje Centra za socijalni rad", kaže Boljević, ali naglašava da se ovakva odluka donosi brzo samo ako i centar za socijalni rad brzo obavi svoj posao i ako su roditelji saglasni sa stručnim nalazom i mišljenjem. Taj nalaz podrazumeva procenu celokupne dotadašnje porodične situacije, odnosno koji od roditelja je do tada više bio orijentisan ka deci, ko je više vremena provodio sa njima, vodio ih u školu, pomagao oko domaćih zadataka i uopšte ko za njih predstavlja važniju emocionalnu podršku.

- Onda centar da svoje mišljenje da bi deca mogla da budu kod jednog od roditelja. Emocionalna potpora je za decu mnogo bitnija od, recimo, materijalne i stambene situacije i to uopšte nije opredeljujuće za to ko će dobiti starateljstvo - naglašava Boljević i dodaje da se najviše vodi računa o tome kakvim poslom se roditelj bavi i da li ima vremena da bude sa decom, kao i ko je do tada više vremena provodio sa njima.

Izvor: Vebsajt Danas, 15.02.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija