Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA: Inicijativa novosadskih organizacija da se Odluka uskladi sa Zakonom o dobrobiti životinja. Predlaže se uvođenje staratelja napuštenih kućnih ljubimaca


Zbog velikog problema sa napuštenim psima, sa kojim se Novi Sad suočava godinama unazad, održan je sastanak između predstavnika "Zoohigijene" i nevladinog sektora koji se bave napuštenim životinjama.

Naime, devet novosadskih organizacija je sredinom januara 2017. godine pokrenulo "Inicijativu za izmenu, unapređenje i usklađivanje sa zakonom gradskih odluka i programa u vezi sa problemom napuštenih životinja". Predstavnici obe strane su se usaglasili da se zajedničkim naporom unapredi dobrobit i kontrola populacije pasa i mačaka na gradskim ulicama, kao i da se obezbedi pravni okvir u kojem bi zainteresovani građani mogli da učestvuju.

Direktor "Zoohigijene" Aleksandar Bursać upoznao je predstavnike Inicijative sa predlogom uvođenja hranitelja napuštenih životinja od pre dve godine, sa kojim je povučena paralela sa predlogom organizacija o uvođenju staratelja. Ocenjeno je da je uvođenja staratelja uz ovom trenutku jednostavniji predlog. Inicijativa je predložila uvođenje staratelja napuštenih kućnih ljubimaca.

"Staratelj je fizičko lice koje na dobrovoljnoj bazi napuštenim psima i mačkama u kraju grada u kojem živi i/ili radi obezbeđuje ishranu i koje kontinuirano prati stanje ove populacije na teritoriji koju svojim aktivnostima pokriva. Inicijativa smatra da bi ova dopuna pomogla da se građani i građanke koji su već angažovani i svojevoljno brinu o gradskim psima i mačkama uvedu u sistem, te svojim angažovanjem i pružanjem informacija pomognu JKP 'Zoohigijena i veterina' da što kvalitetnije obavlja poslove zoohigijene na teritoriji Grada", navodi se u saopštenju Inicijative.

Takođe, zaključeno je i da postoji potreba za osnivanjem Radne grupe u cilju izrade nacrta izmena odluka i programa u kojoj bi, uz predstavnike i predstavnice Inicijative i JKP "Zoohigijena i veterina Novi Sad", učestvovali i nadležni iz Uprave za komunalne poslove i Uprave za propise.

Podsetimo, Odluka o držanju domaćih životinja ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 60/2010, 12/2011, 17/2011 - ispr., 1/2012, 65/2013 - dr. odluka, 13/2014, 11/2015, 33/2015 - autentično tumačenje i 63/2015) izričito zabranjuje hranjenje napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca na površinama javne namene, dok Odlukom o uređenju grada Novog Sada ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2012, 9/2013, 26/2013 i 69/2013, "Sl. glasnik RS", br. 36/2014 - odluka US i "Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2014, 28/2014, 33/2015 i 74/2016) nije regulisano postavljanje kućica. Građani se svojevoljno angažuju i organizuju u pravljenju i postavljanju kućica, često nesvesni da mogu da budu kažnjeni zbog svoje humanosti.

"Mnogi gradovi su dozvolili postavljanje kućica, pa je neophodno da se i Novi Sad priključi pozitivnom trendu i uključi u tokove obezbeđivanja dobrobiti, koje je zakonska obaveza svih građana kao i organa lokalnih samouprava", dodaje se u saopštenju.

Inicijativu su pokrenule i potpisale organizacije: HMM.., Udruženje za zaštitu životinja Novi Sad - SPANS, Fondacija za razvoj domaćinstva, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Čuvari kampusa Univerziteta u Novom Sadu, Volonterski centar Vojvodine, Novosadski humanitarni centar, udruženje "Omladinski centar CK 13" i Novosadska biciklistička inicijativa.

Izvor: Vebsajt 021, 16.02.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija