Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O KARIJERNOM RAZVOJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA: Novina je da efektivni radni staž nije jedini uslov za napredovanje, već je neophodno da kandidat ispuni i druge uslove u vezi sa odgovarajućim stepenom obrazovanja, uspešno završenom obukom za čin ili zvanje, odnosno položenim ispitom za nivo rukovođenja, godinama provedenim u prethodnom činu ili zvanju, i prosečnom trogodišnjom ocenom koja ne može biti niža od "ističe se - 4"


Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o karijernom razvoju policijskih službenika ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017 - dalje: Uredba), koja će doprineti profesionalizaciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i jačanju integriteta policije.

Uredba, kroz jasno definisan transparentan postupak propisuje uslove karijernog razvoja i napredovanja policijskih službenika.

Suštinska promena, u odnosu na prethodni model napredovanja, je u jasno i transparentno definisanim procedurama, jednakim za sve zaposlene.

Efektivni radni staž nije jedini uslov za napredovanje, već je neophodno da kandidat ispuni i druge uslove u vezi sa odgovarajućim stepenom obrazovanja, uspešno završenom obukom za čin ili zvanje, odnosno položenim ispitom za nivo rukovođenja, godinama provedenim u prethodnom činu ili zvanju, i prosečnom trogodišnjom ocenom koja ne može biti niža od "ističe se - 4".

Takođe, prevremeno i vanredno unapređenje ne postoji, a jedna od najbitnijih novina je da se vreme provedeno u činu ili zvanju sa nižim stepenom obrazovanja ne računa za napredovanje prilikom premeštaja na radno mesto sa višim stepenom obrazovanja.

Usvojeni model napredovanja, u slučaju promene radnog mesta podrazumeva sprovođenje internog konkursa u skladu sa aktom donetim u ovoj oblasti.

Konkursna komisija, na osnovu ocena kandidata ostvarenih u svim fazama izbornog postupka, daje predlog najbolje rangiranih kandidata. Rukovodilac, koji je predložio popunu radnog mesta, opredeljuje se za jednog od njih.

Uredba će se primenjivati od 1. septembra 2017. godine, zbog priprema koje će Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzimati u cilju usklađivanja Uredbe i novog akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.

Izvor: Vebsajt RTV, 18.02.2017.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija