Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM: Uredba stupa na snagu 22. februara, dok njena primena počinje od 1. oktobra 2017. godine. Cilj dopuna Uredbe jeste uvođenje novog carinskog obeležja – elektronskog lokatora, koji se upotrebljava ako se na carinsku robu ne mogu staviti carinska obeležja


Na sednici Vlade Republike Srbije, održanoj 14. februara 2017. godine, doneta je Uredba o dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017).

Osnovni cilj dopuna Uredbe jeste uvođenje novog carinskog obeležja – elektronskog lokatora, pored do sada postojećih carinskih obeležja: carinske plombe, otiska carinskog žiga ili carinskog pečata, nalepnice, kao i opisa robe overenog od carinskog organa, koji se upotrebljava ako se na carinsku robu ne mogu staviti carinska obeležja.

Uvođenjem elektronskog lokatora omogućava se automatsko praćenje transporta robe i/ili prevoznih sredstava u carinskom režimu uvoza, izvoza i tranzita na carinskom području Republike Srbije, što će doprineti boljoj i modernijoj zaštiti Republike Srbije od nedozvoljene trgovine robom, a pre svega robom visokog rizika, kao što je duvan, alkohol, kafa i ostala akcizna roba.

Pomenuta Uredba stupiće na snagu 22. februara, dok će njena primena početi od 1. oktobra 2017. godine.

Izvor: Redakcija, Milka Živanović, 19.02.2017.